Gedragscode

De KNMG heeft de gedragscode voor artsen vernieuwd: 67 KNMG-gedragsregels uit 2013 zijn teruggebracht tot 15 kernregels die aangeven wat artsen belangrijk vinden in relatie tot hun patiënten, collega’s, en de samenleving. De gedragscode sluit aan op de huidige artsenpraktijk, actuele wetgeving, richtlijnen en inzichten, en geeft een concrete invulling aan de Artseneed.
 
De KNMG Gedragscode verwijst naar relevante publicaties van de federatiepartners van de KNMG, zo ook naar publicaties van de Federatie Medisch Specialisten. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie ten aanzien van de gedragsregels relevant voor medisch specialisten: