Taakherschikking

Taakherschikking is het structureel neerleggen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij andere beroepen, zoals physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Volgens de Federatie sluit taakherschikking aan bij de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen zoals de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Zij hebben de mogelijkheid om zelfstandig zorg te registreren. Medisch specialisten moeten goed geïnformeerd zijn over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze nieuwe beroepsbeoefenaren. 

 

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen zoals de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Zij hebben de mogelijkheid om zelfstandig zorg te registreren. Medisch specialisten moeten goed geïnformeerd zijn over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze nieuwe beroepsbeoefenaren.

Praktische hulpmiddelen

De Federatie heeft samen met de beroepsvereniging voor PA, de NAPA en met de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten, de V&VN VS werkformulieren ontwikkeld. Op instellings- en afdelingsniveau is het voor de kwaliteit van zorg van belang dat er duidelijke samenwerkingsafspraken zijn over de invulling van de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. Deze (vrijblijvende) werkformulieren kunnen gebruikt worden om op lokaal/individueel niveau samenwerkingsafspraken te maken over de taakherschikking met de medisch specialist.

De zorgprestaties die physician assistants en verpleegkundig specialisten in plaats van medisch specialisten leveren, mogen zij ook registreren. In de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ staat beschreven hoe zij dit kunnen doen.

De wetenschappelijke verenigingen zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de KNMG Handreiking Implementatie Taakherschikking. Het doel van de handreiking is om ervoor te zorgen dat alle beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij taakherschikking, gezamenlijk tot een regeling komen over de handelingen die binnen het wettelijk kader vallen.

U vindt alle handvatten onder 'gerelateerde documenten'. Bekijk ook verschillende voorbeelden hoe medisch specialisten samen met hun collega's invulling geven aan taakherschikking: