Gepubliceerd: Handreiking taakherschikking

De Federatie Medisch Specialisten heeft een handreiking gepubliceerd om taakherschikking in de medisch-specialistische zorg zo optimaal mogelijk te implementeren. Het inzetten van taakherschikking helpt medisch specialisten namelijk samen met hun collega zorgverleners de best passende zorg te leveren: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener. In deze handreiking ligt de focus op registratieve en financiële aspecten.

Taakherschikking is het structureel overdragen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen, zoals de physician assistant, verpleegkundig specialist en de klinisch technoloog. De handreiking beschrijft hoe met deze beroepsgroepen optimaal kan worden samengewerkt, en welke afspraken daarvoor nodig zijn met deze beroepsgroepen, binnen de vakgroep, met het msb en met de raad van bestuur. De nadruk ligt hierbij op het maken van uniforme afspraken op het gebied van het registreren van zorg en de bekostiging van taakherschikkers.

In eerste instantie is het belangrijk goed te inventariseren wat het doel is van de inzet van de taakherschikkers, en wat de financiële implicaties zijn. Ander belangrijk aandachtspunt is het maken van goede afspraken over registratie – in hoofdstuk 1 wordt uitgebreid ingegaan op verantwoordelijkheid en mogelijkheden wat betreft het registreren van zorg. Ook geeft de handreiking een uitgangspunten en scenario’s voor de verdeling van loonkosten bij taakherschikking en/of de impact op de formatie. De handreiking bevat ook een handige checklist waarin alle aandachtspunten bij de inzet van taakherschikkers op een rij staan. Tenslotte staan in deze handreiking veel ‘links’ naar (documenten met) meer algemene informatie over taakherschikking.

 

Lees meer: