Medisch Specialist 2025

Het is de ambitie van 23.000 medisch specialisten om de beste zorg te leveren. De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2017 een toekomstvisie geformuleerd. In de visie 'Medisch Specialist 2025' staan vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

De toekomstvisie geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Het visiedocument, achtergrondinformatie, filmpjes, powerpointpresentaties en andere relevante informatie vindt u hier.

Het is de ambitie van 23.000 medisch specialisten om de beste zorg te leveren. De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2017 een toekomstvisie geformuleerd. In de visie 'Medisch Specialist 2025' staan vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

De toekomstvisie geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Het visiedocument, achtergrondinformatie, filmpjes, powerpointpresentaties en andere relevante informatie vindt u hier.

Visie 2025

Bekijk de Toekomstvisie Medisch Specialist 2025

Rechtstreeks naar de toolkit