“Betrek medisch specialisten en patiënten bij ontwikkeling e-health”

Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar aan zorgstartups die werken aan innovatieve zorgtechnologie. Dit maakten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat bekend als start van de e-healthweek, die van 20 t/m 26 januari wordt gehouden. Huib Cense, vicevoorzitter van de Federatie: “Het is een mooie stimuleringsprikkel voor nieuwe bedrijven die durfkapitaal nodig hebben. We roepen deze bedrijven wel op altijd patiënten en medisch specialisten te betrekken bij het ontwikkelen, testen en implementeren. Patiënten en medisch specialisten kennen de maatschappelijke behoefte en weten wat er écht nodig is om de zorg te verbeteren. Alleen dan hebben innovatieve ontwikkelingen kans op structureel succes.”

De Federatie Medisch Specialisten neemt het voortouw om e-health te stimuleren en te verankeren. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie daarin is de gelijke vergoeding voor een e-consult en consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. De Federatie heeft inmiddels meerdere voorstellen voor e-health voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het gebied van o.a. telebeoordeling, telemonitoring en ziekenhuisverplaatste zorg. Ook initieerde de Federatie het Platform Innovatie.

Lancering NIV Platform voor Medische Innovaties

De 32 wetenschappelijke verenigingen, onderdeel van de Federatie, zijn op verschillende fronten actief bij de ontwikkeling van innovatie en e-health. Zo lanceert de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in de e-healthweek het online NIV Platform voor Medische Innovaties, voor internisten en patiënten. De NIV wil met het platform interne geneeskundige innovaties stimuleren om daarmee gezondheidswinst te optimaliseren. Samen met patiënten gaat het Platform nieuwe e-health toepassingen beoordelen en daarover reviews online publiceren. De bedoeling is dat zowel dokters als patiënten zo het kaf van het koren gaan leren scheiden. En vervolgens kan het NIV Platform dan ook succesvolle regionale innovaties gaan ondersteunen en kijken of landelijke opschaling inclusief standaardisatie de zorg echt verder helpt.

Medisch Specialist 2025

De Federatie ziet innovatie ontwikkelingen als een van de belangrijke pijlers in haar visie Medisch Specialist 2025. Innovatieve ontwikkelingen worden gezien als belangrijk onderdeel van de zorgnetwerken, die de behoefte van de patiënt als uitgangspunt nemen. Vanuit de gedachte dat verschillende zorgprofessionals en andere spelers in het zorgnetwerk op verschillende momenten (meer)waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. Daarbij is bij voorkeur in elk netwerk een Chief Medical Information Officer (CMIO) verbonden, die de schakel vormt tussen patiënt, medisch specialist en technologieontwikkelaar.