Kwaliteitsvisitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Elke 5 jaar voert elke wetenschappelijke vereniging een kwaliteitsvisitatie op locatie uit. Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Met de kwaliteitsvisitatie krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van 5 jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Met de kwaliteitsvisitatie krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van 5 jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

Visitatierapport

De voorbereiding van een kwaliteitsvisitatie wordt meestal in een vakgroepvergadering besproken. De conclusies en verbeterplannen die volgen worden voorgelegd aan de visitatiecommissie. Zo is een maatschap of vakgroep in staat zichzelf, en daarmee de kwaliteit van zorg, steeds te verbeteren. Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de raad van bestuur en het stafbestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Ondersteuning

De Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het verbeteren van het visitatieproces, denk daarbij aan het opstellen van een visitatiereglement, normenrapport, aanbevelingen uit evaluatieonderzoek, etc. Zo heeft de Federatie de leidraad Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties geïntroduceerd, waarin de algemene normen staan beschreven die tijdens de visitatie getoetst kunnen worden. De Federatie geeft daarnaast adviezen over visitaties in zbc’s en solopraktijken. Het Kennisinstituut biedt praktische ondersteuning bij kwaliteitsvisitaties.