Verbeterde quick scan voor evaluatie van vakgroepfunctioneren

Wat maakt een vakgroep een goede vakgroep en hoe kun je dat het beste evalueren? De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) heeft met 24 andere wetenschappelijke verenigingen de aanbevelingen uit de Toekomstvisie kwaliteitsvisitaties van de Federatie vertaald naar gebruik in de praktijk. Het rapport met onder andere een vernieuwde quick scan is nu beschikbaar voor alle wetenschappelijke verenigingen. 

‘We zijn erg blij met het resultaat, want onderwerpen als innovatie en functioneren in netwerken kregen tot op heden onvoldoende aandacht in de kwaliteitsvisitaties’, licht de voorzitter van het projectteam toe. ‘Daarnaast kwam er het geluid van de medisch specialisten dat de huidig gebruikte instrumenten voor de evaluatie van het vakgroepfunctioneren niet ideaal waren als het gaat om de lengte van de vragenlijsten en interpretatie van de resultaten. Wij hebben deze punten meegenomen en een vernieuwde quick scan ontwikkeld die direct toepasbaar is op de werkvloer. Daarmee kunnen vakgroepen aspecten van hun functioneren zoals vaardigheden en taken, teamklimaat en communicatie evalueren en snel de verbeterpunten voor de vakgroep identificeren.’ De quick scan is inmiddels ook in het digitale visitatiesysteem Exata gebouwd en kan door wetenschappelijke verenigingen gebruikt worden in toekomstige kwaliteitsvisitaties. 

Bekijk onze themapagina Kwaliteitsvisitaties waar ook verschillende documenten over de quick scan zijn terug te vinden.

Samenwerking

Dit project is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Nucleair Geneeskundigen (NGNG) in samenwerking met oogartsen (NOG), internisten (NIV), orthopeden (NOV), allergologen (NVvAKI), cardiologen (NVVC), dermatologen (NVDV), kinderartsen (NVK), klinisch geriaters (NVKG), kno-artsen (NVKNO), neurochirurgen (NVvN), gynaecologen (NVOG), pathologen (NVVP), plastisch chirurgen (NVPC), psychiaters (NVvP), reumatologen (NVR), urologen (NVU), sportartsen (VSG), klinisch fysici (NVKF), klinisch chemici (NVKC), mdl-artsen (NVMDL), revalidatieartsen (VRA), anesthesiologen (NVA), medisch microbiologen (NVMM) en radiologen (NVvR). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft samen met Qualicura het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).