Intercollegiale coaching

Intercollegiale coaching is een vorm van werkgerelateerd leren op basis van gesprekken met een gelijkwaardige collega. De Academie biedt vier opeenvolgende trainingen voor medisch specialisten die hun intercollegiale coachingsvaardigheden willen ontwikkelen.

Sluit je aan bij het Intercollegiaal Coachesnetwerk 

De Academie richt in 2023 het Intercollegiaal Coachesnetwerk op. Dit netwerk ondersteunt intercollegiaal coaches door vermelding op de website van De Academie en jaarlijkse – verplichte – bijscholing. 

Als deelnemer aan het netwerk betaal je een jaarlijkse, financiële bijdrage (nog vast te stellen). Om lid te worden van het intercollegiaal coachesnetwerk heb je de vier levels van onze Medisch Coach opleiding doorlopen en heeft een succesvolle eindevaluatie met onze trainers plaatsgevonden. Daarnaast doe je in de praktijk structureel intercollegiaal coacheswerk. 

Wil meer weten over het intercollegiaal coachesnetwerk (in oprichting), mail dan naar info@academiems.nl

Als coach aansluiten bij NOBCO 

De Academie kiest ervoor om de Medisch Coach opleiding niet voor EQA-certificering aan te bieden bij NOBCO. We voorkomen daarmee dat we de hoge certificeringskosten voor De Academie moeten doorberekenen in onze cursusprijs. 

Je kunt je wel zelf aansluiten bij NOBCO als coach, ook al is onze Medisch Coach opleiding niet EQA gecertificeerd. Daarvoor overleg je aan NOBCO: 

  • het bewijs van deelname aan onze Medisch Coach opleiding. 
  • de eindevaluatie met onze trainers. 
  • het bewijs van coachervaring met minimaal 5 coachees en 50 coachuren in de afgelopen drie jaar. 
  • het bewijs van de eerste coachklant.  

Lees meer over hoe je je aansluit bij NOBCO