Medisch Coach Level 4

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder,
Opleider of supervisor
Accreditatie

18 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

3 dagen | Meerdere startdata

Locatie

Zeist of Lage Vuursche

Prijs

€ 2.310

Coaching met en door collega’s

Dit is het laatste level van de vier. Je kunt hieraan deelnemen als je levels 1 tot en met 3 hebt doorlopen. Bij dit laatste level heb je alle kennis en vaardigheden uit de vorige trainingen nodig.

In dit level kijken we naar de coachee en diens omgeving.

Een coachee werkt in de medische wereld, een complexe omgeving waarbij samenwerken in teamverband voorwaardelijk is en elk team een eigen dynamiek en cultuur kent. Elke vakgroep of multidisciplinair team heeft een ontwikkeling en eigen unieke kenmerken. Deze dagen laten we de deelnemers kennismaken met diverse modellen/concepten die helpen de dynamiek van en het functioneren binnen een vakgroep te analyseren. In de training leer je om systemisch te kijken, dynamieken te herkennen en maak je kennis met verschillende team-werkvormen en handvatten om moeilijke besluiten breedgedragen te nemen.

De kennis uit dit level kun je inzetten om collega’s nog beter te coachen. Daarnaast heb je na deze dagen handvatten om een ontwikkelgesprek met een vakgroep (zoals team FMS) te begeleiden en ben je in staat een intervisiebijeenkomst te begeleiden.

Coachen van teams met conflicten is een complex vak waarbij mediaton en dissociatie een rol kunnen spelen, dit valt buiten de scoop van deze cursus.

Aan het eind van dit level heb je alle kennis die nodig is om als intercollegiaal coach aan de slag te gaan.

Het is mogelijk om lid te worden van het intercollegiaal coaches netwerk van De Academie. Dit netwerk is in oprichting. Meer informatie hierover en de voorwaarden, worden tijdens de afsluiting van level 4 gedeeld.

Bijzonderheden

  • Deze training is bedoeld voor medisch specialisten die de training Medisch Coach Level 1, 2 en 3 hebben doorlopen.
  • Maximaal 12 deelnemers.
  • Vanwege de groepsdynamiek geldt dat wanneer je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op één of meerdere van de trainingsdagen, deze niet meer ingehaald kan/kunnen worden op een ander moment.

Onderdeel van volledige opleiding

De volledige opleiding tot medisch coach bestaat uit vier levels: Level 1 bestaat uit drie dagen waarin de basis van coaching wordt behandeld met nadruk op zelfkennis, emoties en communicatie; Level 2 (twee dagen) geeft verdieping van coaching methoden, meer gericht op het coachen van een collega; Level 3 (twee dagen) gaat in op conflicthantering en conflict coaching en bij Level 4 (drie dagen) wordt teamcoaching getraind.
 

Duur

3 dagen van 10.00 tot 17.30 uur.

Waarom kiezen voor Medisch Coach Level 4?

  • Trainen vaardigheden voor coaching van de coachee.
  • Kennis van verschillende coaching-methoden.
  • Ontwikkeling van een eigen, persoonlijke stijl als intercollegiaal coach.
  • Verdiepen Transactionele Analyse.
  • Omgaan met weerstand van de ander en van uzelf.
  • Ontwikkelen vaardigheden coaching van de omgeving: inspireren van het team, feedback geven, aanspreken van collega’s en omgaan met conflicten.
  • De training wordt gegeven door een ervaren (beroeps)coach samen met een medisch specialist met ruime ervaring in coaching.


De deskundige trainers (level 4)

Er zijn verschillende trainers die op basis van deskundigheid deze training voor de verschillende levels zullen verzorgen. Voor level 4 zijn dat:
 

Trainer Mariël Keemers-Gels

Mariël Keemers-Gels is chirurg-oncoloog, werkzaam in CWZ (Nijmegen) en intercollegiaal coach binnen Santeon. Zij is stafvoorzitter geweest en heeft binnen het ziekenhuis een adviserende HR functie waardoor zij de dynamiek binnen een medische staf door en door kent.  Zij heeft daarnaast jarenlange ervaring als trainer en opleider.

Trainer Miranda Vanbrabant

Miranda Vanbrabant is senior coach en trainer bij Reset Partner. Zij heeft een achtergrond in de psychotherapie en is een zeer ervaren trainer-coach. Miranda heeft in verschillende ziekenhuizen specialisten opgeleid tot intercollegiaal coach en zij is een enthousiaste en enthousiasmerende docent.

Trainer Wiepke Drossaers

Wiepke Drossaers is een inspirerende, verbindende en breed opgeleide trainer en coach die haar ervaring als medisch specialist, opleider en manager meeneemt naar de trainingen.

De combinatie van werken in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis en het begeleiden van trainingen van collegae maakt dat de training actueel, herkenbaar en toepasbaar wordt in de dagelijkse praktijk van de artsen die deelnemen.

'Ik zie dat er een enorme ontwikkeling gaande is in de ziekenhuizen waarbij er steeds meer coachende skills van ons worden gevraagd. Deze cursus is een uitkomst voor iedereen die praktische handvatten wil hebben om persoonlijke vitaliteit, collegialiteit, compassie en kameraadschap op de werkvloer een boost te geven.'

Inschrijven

De training wordt meermalen per jaar aangeboden en is toegankelijk voor deelnemers die Medisch Coach Level 1, 2 en 3 hebben afgerond. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Wanneer de geplande editie(s) al vol of data niet passend zijn, schrijf dan in op de wachtlijst. Je krijgt als eerste bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Belangrijke informatie: vanwege de groepsdynamiek geldt voor deze training dat wanneer je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op één of meerdere van de trainingsdagen, deze niet meer ingehaald kan/kunnen worden op een ander moment.

Je kunt je alleen voor deze training inschrijven wanneer je bij aanvang level 1 tot en met 3 hebt afgerond.

Direct inschrijven