VMSD

Veel medisch specialisten in dienstverband in een algemeen ziekenhuis zijn verenigd in een VMSD. De VMSD werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren. Maar ook om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en gezond en veilig werken. 

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plek, roosteren, arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werken, zorginkoop en investeringen in medische apparatuur en innovaties. In algemene ziekenhuizen hebben medisch specialisten in dienstverband zich in de regel georganiseerd in een VMSD, een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband. Er zijn zo’n 65 VMSD’s.

 

Veel medisch specialisten in dienstverband in een algemeen ziekenhuis zijn verenigd in een VMSD. De VMSD werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren. Maar ook om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en gezond en veilig werken.

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plek, roosteren, arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werken, zorginkoop en investeringen in medische apparatuur en innovaties. In algemene ziekenhuizen hebben medisch specialisten in dienstverband zich in de regel georganiseerd in een VMSD, een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband. Er zijn zo’n 65 VMSD’s.

 

 

Gelijkgerichtheid

Een VMSD borgt dat alle medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. Deze gelijkwaardige vertegenwoordiging is geregeld in het Statuut voor medisch specialisten. Het Statuut is een integraal onderdeel van de AMS en regelt de verantwoordelijkheden van de medisch specialist en de raad van bestuur.

Naast het vertegenwoordigen van de medisch specialisten in dienstverband geeft de VMSD gevraagd en ongevraagd advies. De VMSD informeert de achterban en brengt deze samen, zodat medisch specialisten in dienstverband meer samenspraak hebben. Daarnaast is vastgelegd dat het ziekenhuisbestuur met de VMSD onder andere moet overleggen over toeslagen en budgetten. En over de gesprekken met zorgverzekeraars, het functioneren van medisch specialisten en over de wijze waarop er invulling moet worden gegeven aan gezond en veilig werken.

Documenten VMSD

De Federatie ondersteunt samen met de LAD medisch specialisten bij het positioneren en adviseert hen bij het op- en inrichten van een VMSD. Er zijn diverse modellen, samenwerkingsovereenkomsten, handreikingen en andere documenten ontwikkeld. Bekijk het volledige overzicht hieronder. Daarnaast organiseert de Federatie meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’. De voorzitters van de VMSB’s en MSB’s komen hier samen om ervaringen uit te wisselen en bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen op onder andere financieel, organisatorisch en fiscaal gebied.

Voor advies kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum.