Positionering

Goede samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuizen is cruciaal voor hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij het versterken van hun positie en hun invloed in het ziekenhuis zodat zij hun ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren, waar kunnen maken.

Governance

Iedereen wil zorg die van hoge kwaliteit is, veilig, toegankelijk en betaalbaar is. Hiervoor is het cruciaal dat de samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuizen optimaal verloopt. De Federatie helpt dan ook medisch specialisten om zich goed te positioneren in het ziekenhuis, zodat ze een goede samenwerkingspartner zijn voor de raad van bestuur van een ziekenhuis. De beste zorg ter wereld leveren vraagt om een actieve, ondernemende medisch specialist, die ongeacht dienstverband of vrij beroep zijn verantwoordelijkheid neemt en toenemend participeert in de ziekenhuisorganisatie. Het vraagt om medisch specialisten die toenemend meebeslissen en meebesturen.

Collectieven: MSB, VMSD, Stafconvent

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plek, roosteren, arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werken, zorginkoop en investeringen in medische apparatuur en innovaties.  

Governance

Iedereen wil zorg die van hoge kwaliteit is, veilig, toegankelijk, innovatief en betaalbaar is. Hiervoor is het cruciaal dat de samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuizen optimaal verloopt. De Federatie helpt dan ook medisch specialisten om zich goed te positioneren in het ziekenhuis, zodat ze een goede samenwerkingspartner zijn voor de raad van bestuur van een ziekenhuis. De beste zorg ter wereld leveren vraagt om een actieve, ondernemende medisch specialist, die ongeacht dienstverband of vrij beroep zijn verantwoordelijkheid neemt en toenemend participeert in de ziekenhuisorganisatie. Het vraagt om medisch specialisten die toenemend meebeslissen en meebesturen.

Collectieven: MSB, VMSD, Stafconvent

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plek, roosteren, arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werken, zorginkoop en investeringen in medische apparatuur en innovaties.

Medisch specialisten hebben zich als volgt verenigd:

  • In algemene ziekenhuizen zijn medisch specialisten in vrij beroep vaak lid van een MSB, een Medisch Specialist Bedrijf. Er zijn zo’n 70 MSB’s.
  • In algemene ziekenhuizen zijn medisch specialisten in dienstverband vaak lid van een VMSD, een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband. Er zijn zo’n 65 VMSD’s.
  • In algemene ziekenhuizen komt het steeds vaker voor dat medisch specialisten die zowel in vrij beroep als in dienstverband werken, één geheel vormen en samen een ‘Combi Coöperatie’ vormen.
  • In universitaire ziekenhuizen zijn medisch specialisten allemaal in dienst van het ziekenhuis. Zij vormen ook een collectief: een stafconvent. Er zijn momenteel 7 stafconventen.
  • Medisch specialisten in ggz-instellingen kunnen hun positie versterken door zich te verenigingen in een Medische Staf. Lees meer op de themapagina GGZ.

Documenten

De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij het positioneren. Er zijn diverse modellen, samenwerkingsovereenkomsten, handreikingen en andere documenten ontwikkeld. Daarnaast organiseert de Federatie meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’.

Bekijk ook