NZa publiceert nieuwe monitor medisch-specialistische zorg

Binnen de medisch-specialistische zorg is er door de coronacrisis meer dan ooit aandacht voor (regionale) samenwerking, digitalisering van zorg en gepast gebruik. Dat stelt toezichthouder NZa in de jaarlijkse integrale monitor medisch-specialistische zorg 2020/2021. ‘Zorgaanbieders en zorgverzekeraars leverden een uitzonderlijke prestatie om de (financiële) continuïteit van de Nederlandse gezondheidszorg te waarborgen en patiënten de juiste zorg te bieden. Tegelijkertijd blijkt uit onze monitor dat de corona-uitbraak ook de kwetsbaarheden en uitdagingen van ons zorgstelsel nog duidelijker zichtbaar heeft gemaakt.’

Volgens de NZa is een omslag naar ‘passende zorg’ nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden en uitgestelde zorg in te halen. ‘Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zbc’s zien hier de noodzaak van in. Maar dit leidt nog niet altijd tot concrete afspraken in de contracten.’ Volgens de NZa ‘zijn de financiële afspraken tussen de dominante zorgverzekeraar, ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf in grote mate gelijkgericht (84%)’. De NZa adviseert VWS om in een eventueel nieuw te sluiten bestuurlijk akkoord in te zetten op alternatieve bekostigingsafspraken waarbij ziekenhuizen en zbc’s worden beloond voor uitkomsten. Volgens de NZa sorteren een aantal medisch specialistische bedrijven hier al op voor bij het maken van verdeelafspraken. ‘Zo kan de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek worden gestimuleerd.’ Uit de monitor blijkt daarnaast dat de geneesmiddelenuitgaven blijven stijgen, waardoor de betaalbaarheid van de overige medisch-specialistische zorg verder onder druk komt te staan. ‘Ook bij de dure geneesmiddelen vergroot de coronacrisis de urgentie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.’