Uitslag raadpleging AMS: meerderheid stemt in

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen heeft ingestemd met de gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben ingestemd. Dit betekent dat de gewijzigde AMS op 1 januari 2018 ingaat.

In de AMS zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Op 7 november bereikten de Federatie, LAD en NVZ een akkoord over een vernieuwde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de Variflex (55 plus-regeling) en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen.

Via een digitale ledenraadpleging liet een ruime meerderheid van de medisch specialisten weten zich te kunnen vinden in de gewijzigde AMS. Wel gaven zowel de ja- als de nee-stemmers een aantal punten van aandacht mee. Zo moeten er in de ogen van medisch specialisten goede afspraken worden gemaakt over veilig en gezond werken. Dit is een van de eerste punten die de LAD en Federatie zullen oppakken in het Regulier Overleg AMS met de NVZ.

Aan tafel bij de raad van bestuur

De meeste medisch specialisten lieten verder weten blij te zijn dat de 70% teruggave voor de pensioenaftopping via het salaris plaatsvindt in plaats van via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Wel zijn er, vooral in instellingen waar specialisten in loondienst in de minderheid zijn, vraagtekens over de onderhandelingsruimte bij de raad van bestuur voor het maken van prestatieafspraken om het BOE aan te vullen.
Het kunnen maken van die prestatieafspraken is geen vrijblijvende afspraak. Oók de leden van de NVZ hebben zich hieraan geconformeerd. Om medisch specialisten hierbij, en bij de invulling van veilig en gezond werken, te helpen, zijn de Federatie en de LAD afgelopen zomer het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’ gestart. In november hebben veel bestuurders van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) één van de vier regiobijeenkomsten bezocht, die tot doel hadden hen te helpen bij het aan tafel komen bij hun raad van bestuur. Daarnaast wordt in 2018 voor VMSD-bestuurders de tweedaagse training ‘U én uw VMSD in positie’ georganiseerd, samen met de Academie voor Medisch Specialisten.