MSB

Veel medisch specialisten in vrij beroep zijn lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in hun ziekenhuis. Het MSB werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren.

De invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 heeft grote invloed gehad op de positie van medisch specialisten in vrij beroep in de algemene ziekenhuizen. Zij moesten zich anders organiseren in relatie tot het ziekenhuis doordat het wettelijk vastgesteld honorariumtarief en het bijbehorend declaratierecht voor de vrijgevestigd medisch specialist verviel. Het merendeel van de medisch specialisten in vrij beroep is toen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de raad van bestuur en heeft zich lokaal georganiseerd in MSB’s. Er zijn zo’n 70 MSB’s. 30% van alle medisch specialisten is vrijgevestigd, 70% werkt in dienstverband. In algemene ziekenhuizen geldt dat het merendeel van de medisch specialisten, 65%, vrij beroepsbeoefenaar is. 35% werkt in dienst van het algemene ziekenhuis.

Documenten MSB

De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij het positioneren en adviseert hen bij het op- en inrichten van een MSB. Er zijn diverse modellen, samenwerkingsovereenkomsten, handreikingen en andere documenten ontwikkeld. Bekijk het volledige overzicht onder gerelateerde documenten. Wat betreft de modelovereenkomsten: Deze waren in principe geldig tot 5 maart 2023, maar de Belastingdienst verlengt de overeenkomsten voor 5 jaar tot 2028. Het kan even duren voordat deze nieuwe datum op de website van de Belastingdienst is verwerkt. Onder gerelateerde documenten treft u de modellen 2023 alvast aan.


Daarnaast organiseert de Federatie meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’. De voorzitters van de MSB’s en VMSD’s komen hier samen om ervaringen uit te wisselen en bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen op onder andere financieel, organisatorisch en fiscaal gebied.

Voor advies en vragen over goodwill kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum

De invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 heeft grote invloed gehad op de positie van medisch specialisten in vrij beroep in de algemene ziekenhuizen. Zij moesten zich anders organiseren in relatie tot het ziekenhuis doordat het wettelijk vastgesteld honorariumtarief en het bijbehorend declaratierecht voor de vrijgevestigd medisch specialist verviel. Het merendeel van de medisch specialisten in vrij beroep is toen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de raad van bestuur en heeft zich lokaal georganiseerd in MSB’s. Er zijn zo’n 70 MSB’s. 30% van alle medisch specialisten is vrijgevestigd, 70% werkt in dienstverband. In algemene ziekenhuizen geldt dat het merendeel van de medisch specialisten, 65%, vrij beroepsbeoefenaar is. 35% werkt in dienst van het algemene ziekenhuis.

Documenten MSB

De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij het positioneren en adviseert hen bij het op- en inrichten van een MSB. Er zijn diverse modellen, samenwerkingsovereenkomsten, handreikingen en andere documenten ontwikkeld. Bekijk het volledige overzicht onder gerelateerde documenten. Wat betreft de modelovereenkomsten: Deze waren in principe geldig tot 5 maart 2023, maar de Belastingdienst verlengt de overeenkomsten voor 5 jaar tot 2028. Het kan even duren voordat deze nieuwe datum op de website van de Belastingdienst is verwerkt. Onder gerelateerde documenten treft u de modellen 2023 alvast aan.


Daarnaast organiseert de Federatie meerdere keren per jaar zogenaamde ‘collectievenbijeenkomsten’. De voorzitters van de MSB’s en VMSD’s komen hier samen om ervaringen uit te wisselen en bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen op onder andere financieel, organisatorisch en fiscaal gebied.

Voor advies en vragen over goodwill kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

Gelijkgerichtheid

Het ontstaan van het samenwerkingsmodel heeft ertoe geleid dat er meer gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en de raad van bestuur is, maar ook tussen medisch specialisten onderling. Doordat er nu niet meer verschillende ‘eilandjes van maatschappen’ zijn in het ziekenhuis, wordt er nog beter samengewerkt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Zo worden er heldere afspraken gemaakt over de gesprekken met zorgverzekeraars, het functioneren van medisch specialisten, investeringen in medische apparatuur en innovaties en de wijze waarop er invulling moet worden gegeven aan juiste zorg op de juiste plek en gezond en veilig werken.

Door de MSB’s zijn medisch specialisten meer betrokken bij andere specialismen en kleinere vakgroepen hebben vaak een stevigere positie gekregen. Dat laatste geldt overigens ook voor medisch specialisten in dienstverband, die zich organiseren in een VMSD: Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband. Via deze structuur kunnen medisch specialisten beter medeverantwoordelijkheid dragen en samen met het ziekenhuis zorgen voor hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Het vereenvoudigt de governance in de ziekenhuizen aanzienlijk.