Goodwill

In Nederland werken zo’n 7000 medisch specialisten in vrij beroep. De praktijk van een medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar is veelal goodwilldragend. De praktijken zijn inbracht in een MSB-maatschap of coöperatie. 30% van alle medisch specialisten is vrijgevestigd, 70% werkt in dienstverband. In algemene ziekenhuizen geldt dat het merendeel van de medisch specialisten, 65%, vrij beroepsbeoefenaar is. 35% werkt in dienst van het algemene ziekenhuis.

Medisch specialisten kunnen enerzijds in vrij beroep werken en anderzijds in dienstverband. De praktijk van een vrijgevestigd medisch specialist is veelal inbracht in een MSB-maatschap of coöperatie. Een medisch specialist kan zich in één keer of geleidelijk inkopen door goodwill te betalen.  

Er is veel variatie hoe met de goodwill wordt omgegaan. Met de organisatiemodellen die lokaal zijn gekozen in het kader van de integrale bekostiging, wordt ook goodwill vaak opnieuw bekeken. Er kan worden gekozen voor het goodwillvrij maken van praktijken, het inbrengen van goodwill in een nieuw op te richten maatschap of BV en het wel of niet ineens betalen van goodwill.

Medisch specialisten kunnen enerzijds in vrij beroep werken en anderzijds in dienstverband. De praktijk van een vrijgevestigd medisch specialist is veelal inbracht in een MSB-maatschap of coöperatie. Een medisch specialist kan zich in één keer of geleidelijk inkopen door goodwill te betalen.

Er is veel variatie hoe met de goodwill wordt omgegaan. Met de organisatiemodellen die lokaal zijn gekozen in het kader van de integrale bekostiging, wordt ook goodwill vaak opnieuw bekeken. Er kan worden gekozen voor het goodwillvrij maken van praktijken, het inbrengen van goodwill in een nieuw op te richten maatschap of BV en het wel of niet ineens betalen van goodwill.

Methodiek

De Federatie hanteert een goodwillmethodiek om te komen tot bepaling van het goodwill bedrag. Als partijen dat wensen, kan de Federatie goodwill bindend vaststellen. Deze wens kan ontstaan als partijen vaststelling door de Federatie prefereren boven zelf onderhandelen of bij geschillen over goodwill. De Federatie geeft alleen bindende adviezen en maakt daarom geen vrijblijvende goodwill berekeningen. Lokale omstandigheden en gebruiken worden hierbij meegenomen.

Heeft u vragen over goodwill? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Ook aiossen met vragen over goodwill kunnen hier terecht.