Loondienstregeling medisch specialisten verlengd

Medisch specialisten die over willen stappen naar loondienst kunnen tot en met 2021 gebruik maken van overheidssubsidie. Minister Van Rijn voor Medische Zorg verlengt de subsidieregeling ‘overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg’ met twee jaar. Hiervoor is €8,- miljoen beschikbaar. Het ministerie wil de regeling per 1 mei 2020 openstellen.

Verduidelijking subsidieregeling

Minister van Rijn grijpt de verlening aan om de regels voor de subsidie te verduidelijken. Specifiek zal de minister de ‘vierjaarsverplichting’ nader toelichten. Deze verplichting houdt in dat een arts die gebruik maakt van subsidie minimaal vier jaar in loondienst dient te werken. De Raad van State komt op korte termijn met een uitspraak over de geldigheid van deze verplichting.

Bevordering gelijkgerichtheid

Uit een eerdere evaluatie van de loondienstregeling blijkt dat er tot nu weinig gebruik is gemaakt van de subsidie. In de evaluatie worden er aanbevelingen gedaan om de gelijkgerichtheid tussen artsen en ziekenhuisbesturen te vergroten. Dit is een ambitie uit het regeerakkoord. Minister van Rijn zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over mogelijke aanvullende maatregelen om gelijkgerichtheid op andere manieren te bevorderen.