Gepubliceerd: Handreikingen Capaciteitsbegrotingsmodel en Fte-model

De Federatie Medisch Specialisten heeft twee nieuwe handreikingen ontwikkeld: de handreiking Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel en de handreiking Fte-model. De handreikingen zijn opgesteld door en voor medisch specialisten werkzaam in vrij beroep en in dienstverband. Beide handreikingen dragen bij om de gelijkgerichtheid in de ziekenhuizen verder te optimaliseren.

De handreiking Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel bevat handvatten, tips en rekenvoorbeelden voor medisch specialisten om met het ziekenhuis afspraken te maken over de verwachte inzet van vakgroepen (de zorgbegroting), over het toekennen van formatie bij medisch specialisten in dienstverband, en over de verdeling van honorarium bij vrijgevestigden. Hiervoor wordt het zogenaamde ‘capaciteitsbegrotingsmodel’ als uitgangspunt genomen.

De handreiking Fte-model is een herziening van de handreiking Fte benchmark model uit 2017. Waar in 2017 de handreiking uitsluitend voor medisch specialisten in vrij beroep bedoeld was, is deze herziene versie ook voor medisch specialisten in dienstverband een praktisch handvat. De handreiking helpt om de benodigde fte te kunnen inschatten op basis van een aantal categorieën werkzaamheden van medisch specialisten: patiënt gerelateerde werkzaamheden en niet-patiënt gerelateerde werkzaamheden, conditionele werkzaamheden, en onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er extra aandacht in de handreiking voor thuiswerken en werkzaamheden in het kader van juiste zorg op de juiste plek. Ook deze handreiking bevat praktische tips en diverse rekenvoorbeelden.

Download de handreiking Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel

Download de handreiking Fte-model