‘We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen’

VOORLOPERS VAN INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN

In Ziekenhuis Gelderse Vallei loopt sinds 2018 het organisatiebrede programma InterProfessioneel Samenwerken en Leren (IPSEL). Bij aanvang maakte het ziekenhuis dankbaar gebruik van de ervaringen rondom interprofessioneel opleiden van de UMC’s Amsterdam, Utrecht en Maastricht. ‘Inmiddels leren we met meer ziekenhuizen samen en worden wij regelmatig bevraagd op onze aanpak. Van elkaar leren is belangrijk; als iemand een goed idee heeft is het toch zonde om dat niet ook toe te passen?’, zegt Nynke Veltman, klinisch geriater en programmaleider IPSEL.

Nynke Veltman

‘Het programma IPSEL is vijf jaar geleden gestart, toen ik hier een maand werkte. Het ziekenhuis stond toen onder verscherpt toezicht vanwege een bestuurscrisis. “Never waste a good crisis”, zei onderwijskundige Joannette Los, samen met toenmalig COC-voorzitter Dik Snijdelaar grondlegger van IPSEL. Kern van het programma is het versterken van interprofessionele samenwerkingsvaardigheden en daarbij leren van wat goed gaat in de dagelijkse praktijk. Het verscherpte toezicht functioneerde als een vliegwiel voor het programma.

Proeftuinen

We hebben destijds enthousiastelingen uit het hele ziekenhuis samengebracht om in drie werksessies een koers uit te stippelen. Daarna zijn we het gewoon gaan doen, door op een aantal afdelingen proeftuinen te starten. Bijvoorbeeld de proeftuinen Exnovatie op het scopie-centrum en Verwonder en verbeter bij interne geneeskunde. Ook zijn we onder de noemer Zorg is een teamprestatie gestart met interprofessionele simulatietrainingen voor acute situaties. Zo experimenteren we al een aantal jaar met interprofessioneel leren en werken; we bouwen de brug terwijl we er overheen lopen. Daarbij baseren we ons op het werk van Verdonschot; we leren door te experimenteren en we leren van wat goed gaat. 

Bij de start van IPSEL was ik net specialist. Op de klinische geriatrie wilden we het multidisciplinaire overleg verbeteren. Met de TeAMS-trainingen (Training en Assessment van Medische Zorgprofessionals) in Amsterdam UMC - toen nog VUmc - als voorbeeld hebben we inmiddels een opgeleide groep observatoren. Op verzoek gaan zij samen met het betreffende team mdo’s observeren en verbeteren. 

In gesprek over zorg

Kern van het programma is natuurlijk niet het uitrollen van proeftuinen, maar het gesprek dat op een afdeling ontstaat. Van teams die een proeftuin doen horen we terug dat ze niet alleen hun zorg verbeteren, maar ook dat proeftuinen verbindend werken. Andere ziekenhuizen zijn vooral enthousiast over onze langjarige en samenhangende aanpak. En over het feit dat wij gewoon doen en eren van wat goed gaat.

Waardevolle contacten

Onze raad van bestuur en het stafbestuur hebben zich echt gecommitteerd aan het programma. Dat is nodig: interprofessioneel werken en leren vraagt tijd, aandacht en ruimte om samen met zorgprofessionals te zoeken naar wat werkt. Onderwerpen waarover wij graag nog leren, van en met andere ziekenhuizen zijn patiëntparticipatie en het verrijken van de opleidingen met interprofessionele competenties. Daarbij hebben we veel aan de contacten die we leggen via Opleiden 2025. Zo zijn we op dit moment in gesprek met Klaas Nauta van het Amsterdam UMC over de methode COBRA+.’

Bekijk ook