IPSEL-Programma

Leren van wat al goed gaat is de doelstelling van het InterProfessioneel Samenwerken En Leren (IPSEL)-programma ontwikkeld in 2018 in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Door het oefenen met interprofessioneel acute praktijksituaties en het reflecteren op standaard werkwijzen wordt het interprofessionele zorgproces daar geoptimaliseerd. 

IPSEL-programma

IPSEL richt zich op samenwerkingsvaardigheden als communicatie, gespreid leiderschap en reflectie. Het uitgangspunt voor IPSEL is dat interprofessioneel samen werken en leren een voorwaarde is om niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de individuele patiënt te waarborgen, maar ook om aandacht te kunnen geven aan positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Er wordt interprofessioneel geleerd van wat goed gaat. Waarna dit zoveel mogelijk op de eigen werkplek toegepast wordt en daar waar nodig aangevuld met (simulatie)trainingen buiten de eigen werkplek.

Leerdoelen

Bij het samenwerken in een interprofessioneel model is het van belang dat tijdens dit samenwerken veel interactie plaatsvindt en van elkaar wordt geleerd. Hiermee wordt het teamwerk en daarmee de patiëntenzorg, verbeterd. Feedback, reflectie en elkaar (aan)spreken zijn hierin belangrijke principes. Een leerproces waarbij zorgprofessionals met, van én over elkaar leren.

Voor de zorgprofessional: 

  • Versterken samenwerkingsvaardigheden 
  • Verder ontwikkelen van professionele identiteit
  • Meer inzicht in bijdrage van andere disciplines en de waarde van gespreid leiderschap 

Voor het zorgteam: 

  • Inzicht in welke instrumenten teamsamenwerking bevorderen 
  • Inzicht in elkaars perspectieven 
  • Gespreid leiderschap; invloed van elk teamlid op het behandelplan 
  • Reflectie op de zorg en reflectie op elkaar

Werkwijze

Leersituaties in de dagelijkse praktijk staan centraal. Het programma bestaat uit twee lijnen:

  1. Zorg is een teamprestatie: In deze trainingen wordt geoefend in teamverband met interprofessioneel acute situaties. Naast het oefenen van vaardigheden staat de interprofessionele samenwerking, en de daarvoor noodzakelijke communicatie tussen de zorgprofessionals centraal.
  2. Het gesprek over zorg: In deze lijn wordt interprofessioneel gereflecteerd op de zorg. Waarbij geleerd wordt van wat goed gaat. Dit is een lijn waar diverse interventies ingezet worden, goede praktijken met elkaar verbonden worden en die voortdurend samen met zorgprofessionals ontwikkeld wordt. Voorbeelden van interventies zijn: observeren en bespreken van interprofessionele samenwerkingsmomenten, Exnovatie en ‘verwonder en verbeter’. 

Resultaten tot nu toe

Gesprekken waarin gereflecteerd wordt op het eigen handelen en je rol in een team zijn nodig en worden gewaardeerd. Het verbindt en geeft ook nieuwe inzichten in de verantwoordelijkheden en dilemma’s van de leden van het zorgteam. Gezamenlijk met ‘innoveren door experimenteren’ leidt dit tot resultaten op het gebied van samenwerking, procesoptimalisatie en zorgverbetering. Het interprofessioneel trainen van acute situaties wordt positief geëvalueerd en draagt bij aan het spreken van één taal.

Meer informatie

Meer informatie over dit initiatief? Of neem contact op met:

Nynke Veltman, Klinisch Geriater, medisch leider IPSEL-programma – VeltmanN@zgv.nl 
Joannette Los, Onderwijskundige IPSEL-programma, HRD-adviseur – losj@zgv.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook