TeAMS training

Train de teams die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken op de situaties die in de dagelijkse praktijk voorkomen. De TeAMS training ontwikkeld in het Amsterdam UMC richt zich op interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking om de kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen. 

Het trainingsprogramma 

TeAMS is een aan de praktijk gekoppeld trainingsprogramma en traint de vaardigheden die direct toegepast kunnen worden. Medisch specialisten, aios, anios, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gaan aan de slag met de observatie van, feedback op en het trainen van de interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking.  

Leerdoelen 

  • Het verbeteren van niet-technische vaardigheden - zoals leiderschap, besluitvaardigheid, situational awareness en goede communicatie – die nodig zijn om te kunnen werken in multidisciplinaire en interprofessionele teams. 
  • Het bespreekbaar (kunnen) maken van lastige situaties voor alle teamleden. 
  • Het stimuleren van individuele reflectie en reflectie in groepsverband t.a.v. communicatie, samenwerking en leiderschap. 
  • Het effectiever leren communiceren in complexe samenwerkingssituaties. 
  • Het direct kunnen toepassen van (nieuwe) vaardigheden en van gezamenlijk opgestelde werkafspraken in de praktijk. 

Werkwijze 

Het programma is vormgegeven in 3 trainingen:  

  1. Acute situatie-simulatietraining: medische simulatie als effectieve methode voor teamtraining. 
  2. Complexe situatie-training: vergroten van inzicht bij artsen en andere zorgprofessionals om effectiever te kunnen communiceren in complexe situaties.  
  3. Observatietraining: deelnemers van een multidisciplinair overleg (MDO) observeren en beoordelen het eigen MDO ten aan zien van besluitvorming, kennisdeling, opleiding en organisatie. Geconstateerde knelpunten worden omgezet in concrete actiepunten. 

De opzet en inhoud van de trainingen zijn gebaseerd op ervaring en wetenschappelijke inzichten. 

Resultaten tot nu toe 

Het TeAMS programma is in 2014 ontwikkeld. Van 2014 t/m 2019 is het programma 188 keer georganiseerd, met in totaal ruim 1.500 deelnemers. 

Uit evaluaties van de afgelopen jaren is gebleken dat veel teams de trainingen gevolgd én gewaardeerd hebben. De waardering van de deelnemers van alle verschillende disciplines en professies is steeds hoog tot zeer hoog geweest: rond de acht. Dit komt voort uit telkens de inhoud van de trainingen te laten aansluiten bij de behoeften van de zorgprofessionals.  

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Of neem contact op met:  

Programmavoorzitter: Prof. dr. Saskia Peerdeman – sm.peerdeman@amsterdamumc.nl
Programmamanager: Drs. Nicole Hermans – n.p.t.hermans@amsterdamumc.nl 


Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

TeAMS
Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden