Dossier Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor, ook in de zorg. Berichtgeving rondom The Voice heeft het onderwerp opnieuw bovenaan de agenda gezet en een landelijke discussie op gang gebracht. Ook ziekenhuizen, beleidsinstituten en andere zorginstellingen buigen zich over de vraag wat de verantwoordelijkheid is van de organisatie, leidinggevenden en medewerkers. In dit dossier gaan we in op de vraag hoe we met grensoverschrijdend gedrag omgaan, hoe we het kunnen voorkomen en hoe slachtoffers opgevangen en geholpen kunnen worden. De verhalen hierover laten zien hoe urgent en taai het onderwerp is, het is lang niet altijd zwart/wit of goed/slecht. En de discussie komt erg dichtbij en vergt zelfonderzoek: wat betekent het voor mij, wat betekent het voor jou? Hoe houden we de dialoog open en constructief?

Dossier

Download het dossier als pdf

Lees de andere artikelen uit dit dossier

Bekijk ook