6 x grensoverschrijdend gedrag

DOSSIER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Op basis van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld (2019) worden zes vormen van grensoverschrijdend gedrag onderscheiden:

  • Sabotage – mensen belemmeren in de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld door hen onzichtbaar te maken, over hen te roddelen of hun werk kapot te maken.
  • Seksuele intimidatie – mensen intimideren en/of hun waardigheid schenden door seksueel getint gedrag, zoals dubbelzinnige opmerkingen en aanrakingen.
  • Fysieke en verbale bedreigingen – mensen intimideren door fysiek en verbaal bedreigend gedrag, zoals schreeuwen en op tafels slaan.
  • Denigreren – mensen vernederen, bijvoorbeeld door grapjes over ze te maken of hen beledigende bijnamen te geven.
  • Buitensluiting – mensen de toegang ontnemen tot bepaalde informatie of activiteiten die bijdragen aan een groepsgevoel, bijvoorbeeld door hen niet uit te nodigen voor uitjes.
  • Problematiseren van ‘speciale behoeftes’ – negatief reageren op behoeftes die zogenaamd ‘speciaal’ zijn, zoals specifieke behoeftes van zwangere mensen of mensen met een handicap. 

Lees meer over het onderzoek


Download het dossier als pdf

Lees de andere artikelen uit dit dossier