Dossier: Houvast in de pandemie

Het coronavirus grijpt in het vroege voorjaar van 2020 woest om zich heen. Achter de snel oplopende cijfers gaan machteloosheid, pijn en verdriet schuil. We weten niets van deze ziekte, worden veroordeeld tot educated guesses en experimenten, tastend in het duister. Waar medisch specialisten worden gedreven om vanuit kennis, wetenschap en onderzoek bewezen effectieve zorg te leveren, lukt dat júist nu niet. Wat te doen? 

Afbeelding Houvast in de pandemie

Al vanaf dag één schakelen medisch specialisten samen met hun collega’s binnen de wetenschappelijke verenigingen en de bestuursleden en medewerkers van de Federatie door in de hoogste versnelling. Achter de schermen vergaren, vergelijken en analyseren ze de eerste internationale ervaringen en onderzoeksresultaten over het virus. Om ze vervolgens te kunnen delen met duizenden vakgenoten in COVID-19 webinars – waarvan de eerste twee dagen na de eerste persconferentie. Bij al deze razendsnelle ontwikkelingen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande kennisinfrastructuren, bewezen kennisnetwerken, snel schakelende medewerkers en middelen als de kwaliteitsgelden. Samen met de adviseurs van de Federatie worden werkgroepen en expertiseteams van medisch specialisten opgezet.

Deze teams richten zich op leidraden en draaiboeken voor organisatie van zorg, infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg. Alle betrokkenen werken zich een slag in de rondte om vakgenoten steeds meer houvast te kunnen bieden. Doorlopend voeren ze overleg. Met het ministerie, de IGJ, NZa, ziekenhuizen, huisartsen verpleegkundigen en het LCPS. Ieder uur van hun vrijetijd schaven ze aan de leidraden die verlichting moeten bieden aan de ziekenhuizen in stress. Als de eerste leidraden binnen een paar weken verschijnen, worden ze direct toegepast in het hele land. De gedeelde kennis biedt houvast. Niet eerder werkten zoveel vakgenoten onder hoge tijdsdruk samen aan cruciale handreikingen. Nederland loopt hierin wereldwijd voorop. In dit dossier richten we de spotlights op een paar van de hoofdrolspelers. Zij staan symbool voor de vele betrokken collega’s die samen de strijd zijn aangegaan met het COVID-19 virus.  

Download het dossier als pdf

Lees de artikelen uit het dossier

Bekijk ook