Overzicht COVID-19 pandemie

Dossier: Houvast in de pandemie

  • 27 februari 2020 wordt de eerste Nederlandse COVID-19 patiënt opgenomen. 
  • 12 maart kondigt premier Rutte de eerste maatregelen aan.
  • Federatie start twee dagen later op zaterdag 14 maart met COVID-19 webinars. Met in het eerste webinar kennis en ervaringen die in het Zuiden werden opgedaan. 3.000 medisch specialisten waren online aanwezig.
  • In totaal zijn er 21 COVID-19 webinars georganiseerd met 37.000 deelnemers. 
  • Wetenschappelijke verenigingen organiseren daarnaast zo’n 100 vakspecifieke webinars.
  • Vanaf maart 2020 wordt wekelijks een COVID-19 Federatie-nieuwsbrief naar 33.000 medisch specialisten verstuurd. Voor vragen wordt er een COVID-19 mailadres geopend. En plaatst de Federatie dagelijks berichten in de nieuwsfeed.
  • De Federatie start direct met ontwikkeling van organisatorische leidraden en draaiboeken zoals de op - en afschaling, verwijzing verpleeghuis - ziekenhuis, en code zwart.
  • 4 expertiseteams infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg worden opgericht, daarnaast gaan werkgroepen van wetenschappelijke verenigingen aan de slag met specifieke onderwerpen. 
  • In totaal zijn er zo’n 50 leidraden gepubliceerd.
  • De Federatie participeert vanaf het begin in het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en draagt bij aan het opschalingsplan ic’s.

Dossier

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) stelt sinds 2008 geld beschikbaar aan wetenschappelijke verenigingen en de Federatie voor verbetering van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Dankzij de kwaliteitsgelden zijn vele richtlijnen en keuzenhulpen ontwikkeld, talloze visitaties uitgevoerd, diverse kwaliteitsregistraties opgezet en kennisagenda’s opgesteld. Ook de ontwikkeling van COVID-19 leidraden en draaiboeken zijn mede mogelijk gemaakt door deze kwaliteitsgelden. 

Om de bezetting van ic’s in heel Nederland te kunnen managen heeft de Taskforce Acute Infectiologische Bedreigingen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in mei 2020 een eerste versie van het draaiboek Pandemie deel 1 uitgebracht. Een maand later publiceren de KNMG en de Federatie het draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie'. In de volksmond ook wel het draaiboek Code Zwart genoemd. Een tweede versie werd in november 2020 door de IGJ bestempeld als veldnorm.

Het SKMS COVID-19 programma stelt kwaliteitsgelden beschikbaar om medisch specialisten snel van informatie te kunnen voorzien. De gelden worden ondermeer ingezet voor het ontwikkelen van leidraden.

Meer informatie over de expertiseteams en actuele richtlijnen en leidraden? Kijk op demedischspecialist.nl/covid


Download het dossier als pdf

Lees de andere artikelen uit dit dossier