Werkwijze deelproject Opleidingsstructuur

Opleiden 2025 heeft als doel een contourenplan voor de opleidingsstructuur op te leveren waardoor de juiste zorg op de juiste plek geïntegreerd wordt in de medisch-specialistische vervolgopleiding. De behoefte van de patiënt als uitgangspunt nemen, ook in de opleiding, waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt.

Werkwijze

Een werkgroep van bij opleiding en onderwijs betrokken medisch specialisten en andere artsen, bestuurders en deskundigen bepaalt onderwerpen die van belang zijn bij het nadenken over een toekomstige opleidingsstructuur. Een structuur die inspeelt op de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde. Ter inventarisatie hebben we per onderwerp consultatierondes georganiseerd met experts die hun visie delen met de werkgroep. Onderwerpen zoals:

  • Het nieuwe Raamplan geneeskundeopleiding
  • Toekomstige zorgvraag
  • Technologische ontwikkelingen
  • Europese regelgeving
  • Discussie generalist versus specialist 

Tijdens deze inventarisatie nemen we ook de herijking van de rol van de medisch specialist mee en stellen we vast welke punten van belang zijn voor de opleidingsstructuur. Deze punten vormen de basis voor een contourenplan van de toekomstige opleidingsstructuur. Dit contourenplan bediscussiëren we vervolgens in focusgroepen met betrokken stakeholders. Na vaststelling van het contourenplan, kan de toekomstige opleidingsstructuur verder worden uitgewerkt. 

Resultaten

Er wordt gewerkt aan de volgende resultaten:

  • Inventarisatie van elementen die nodig zijn om de juiste zorg op de juiste plek in de opleidingsstructuur te borgen;
  • Een ontwerp voor een opleidingsstructuur die aansluit bij de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde en inspeelt op de benodigde flexibiliteit en toegankelijkheid van medisch specialisten;
  • Draagvlak creëren voor interprofessioneel werken en opleiden, ter ondersteuning van de integratie van de juiste zorg op de juiste plek in de medisch-specialistische vervolgopleidingen;
  • Herijkt beroepsprofiel van de medisch specialist.

Lees meer over het deelproject Opleidingsstructuur