Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken

De veranderingen en ontwikkelingen in de zorg vragen om aanpassingen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Veel van deze aanpassingen gelden voor alle 30 vervolgopleidingen en vragen om krachtenbundeling en samenwerking door de wetenschappelijke verenigingen. In dit deelproject van Opleiden 2025 werken wetenschappelijke verenigingen samen aan de doorontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Opleidingsstructuur, Nieuwe thema’s

Actueel

Leestip: artikel Beter en leuker leren
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) deed als één van de eerste wetenschappelijke verenigingen mee aan een pilot opgezet vanuit Opleiden 2025 voor de ontwikkeling van een Digitale Leeromgeving. Zij schreven een artikel over hun eerste ervaringen voor het blad MeMorad, het kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. Lees het artikel

'Het mooiste is dat verenigingen van elkaar leren’

Met een digitale toetsingstool en een digitaal leerplatform ligt er een basis voor wetenschappelijke verenigingen om digitaal en blended leren verder uit te bouwen, vertelt Marieke van der Horst, die als projectleider het deelproject ondersteunt. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interview Jan van Lith: 'Digitale leeromgeving als katalysator voor hechtere samenwerking'

Concrete acties

Deze samenwerking tussen de wetenschappelijke verenigingen is van start gegaan met twee concrete acties:

  1. Het ontwikkelen van een digitaal platform voor e-learning en examinering, inzetbaar voor alle 30 medische vervolgopleidingen;
  2. Het in kaart brengen van de opleidingsgerelateerde activiteiten die wetenschappelijke verenigingen structureel uitvoeren ten behoeve van het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de medisch-specialistische vervolgopleidingen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit onderzoek is nodig om uiteindelijk een advies op te leveren over de wijze waarop de (door)ontwikkeling en kwaliteitsborging van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau kan worden georganiseerd en gefaciliteerd.

Lees meer over de werkwijze van dit project

Wie

Voor deelproject Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken werken we met een enthousiaste werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit zorgprofessionals die vanuit hun expertise en bevlogenheid een vliegwielfunctie vervullen voor Opleiden 2025. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

  • Jan van Lith, voorzitter deelproject Structureel (door)ontwikkelen, gynaecoloog LUMC
  • Marieke van der Horst, deelprojectleider Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken, onderwijskundige, m.vanderhorst@demedischspecialist.nl

Bekijk ook