Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken

De veranderingen en ontwikkelingen in de zorg vragen om aanpassingen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Veel van deze aanpassingen gelden voor alle 30 vervolgopleidingen en vragen om krachtenbundeling en samenwerking door de wetenschappelijke verenigingen. In dit deelproject van Opleiden 2025 werken wetenschappelijke verenigingen samen aan de doorontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau. 

Lees ook: Opleiden 2025, Interprofessioneel opleiden, Opleidingsstructuur, Nieuwe thema’s

Actueel:

Actueel

Leestip: artikel Beter en leuker leren
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) deed als één van de eerste wetenschappelijke verenigingen mee aan een pilot opgezet vanuit Opleiden 2025 voor de ontwikkeling van een Digitale Leeromgeving. Zij schreven een artikel over hun eerste ervaringen voor het blad MeMorad, het kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. Lees het artikel

Plan van aanpak

De samenwerking tussen de wetenschappelijke verenigingen is van start gegaan met:

 1. Het ontwikkelen van een digitale leeromgeving (DLO) voor e-learning en blended-learning inzetbaar voor alle 30 medische vervolgopleidingen. Dit DLO wordt inmiddels al door vijftien wetenschappelijke verenigingen gebruikt voor landelijk onderwijs. In het DLO kan het fysiek landelijk onderwijs worden ondersteund door verschillende online leervormen zoals, quizzen interactieve video’s en escape rooms om het onderwijs interactiever en aantrekkelijker te maken. De DLO is geschikt voor opleiding, maar ook voor bij en nascholing en is beschikbaar waar en wanneer jij het wilt. Daarnaast is er het platform RemindoToets voor digitale examinering beschikbaar geworden voor alle wetenschappelijke verenigingen die hun aios op landelijk niveau toetsen.
   
 2. Het in kaart brengen van de opleidingsgerelateerde activiteiten die wetenschappelijke verenigingen structureel uitvoeren. Dit heeft inzicht gebracht in inspanningen die wetenschappelijke verenigingen leveren voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de medisch-specialistische vervolgopleidingen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit inzicht wordt gebruikt om een advies uit te brengen over de wijze waarop de (door)ontwikkeling en kwaliteitsborging van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau kan worden georganiseerd en gefaciliteerd.

Lees meer over de werkwijze van dit project

  Wie

  Voor deelproject Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken werken we met een enthousiaste werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit zorgprofessionals die vanuit hun expertise en bevlogenheid een vliegwielfunctie vervullen voor Opleiden 2025. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

  Voorzitter en deelprojectleider

  Voor meer informatie of met vragen over dit deelproject kunt u contact opnemen met deelprojectleider Marieke van der​ Horst, m.vanderhorst@demedischspecialist.nl.

  Bekijk ook