Werkwijze deelproject Interprofessioneel opleiden

Opleiden 2025 heeft als doel om interprofessioneel opleiden handen en voeten te geven, zodat het kan worden toegepast in alle zorgprocessen waar intra- en interprofessioneel wordt gewerkt. We stimuleren interprofessioneel werken en opleiden en delen goede aanpakken en ondersteunende producten.  De werkgroep, samengesteld uit opleidende medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals, is gestart met een inventarisatie van thema’s in de zorg die vragen om samenwerking tussen professies. Het gaat specifiek om thema’s die bij uitstek geschikt lijken voor de inrichting van interprofessionele opleidingssituaties. Het uitgangspunt hierbij is dat samen werken en leren wordt bevorderd tussen medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in:

 • De eerste lijn en tweede lijn
 • De tweede lijn en de publieke zorg
 • De klinische zorg
 • Van eerste lijn, de tweede lijn en de geestelijke gezondheidszorg

Voor elk gekozen thema stellen we vast wat de huidige praktijk en gewenste situatie is in het benutten van mogelijkheden voor samen leren. Vervolgens zullen we bij de thema’s één of meerdere experimenten opzetten waarin we samen leren vormgeven en uitvoeren. Daar waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande initiatieven en maken we gebruik van bestaande onderzoeken over het ontwerpen van interprofessionele opleidingssituaties. We volgen de experimenten om van te leren en de resultaten verder te kunnen verspreiden. 

Werkwijze

Om dit te bereiken:

 • Organiseren we ontmoetingen tussen verschillende zorgprofessionals om elkaar te leren kennen;
 • Identificeren en verkennen we thema’s in de zorg waarbij samenwerking tussen specialismen of professies nodig is en die bij uitstek geschikt lijken om interprofessionele werksituaties beter te benutten als opleidingssituaties;
 • Bieden we een podium aan initiatieven van interprofessioneel opleiden;
 • Bundelen we kennis en ervaring vanuit de werkpraktijk van zorgprofessionals en maken deze beschikbaar;
 • Onderzoeken we samen wat nodig is om succesvol interprofessionele opleidingssituaties te ontwikkelen en interprofessionele leeromgevingen in te richten;
 • Ondersteunen we initiatieven op het gebied van interprofessionele werk- en opleidingsmogelijkheden.

Resultaten

We werken aan de volgende resultaten:

 • Opbrengst van experimenten interprofessioneel opleiden: voorbeelden van proeftuinen waarin is ontdekt hoe interprofessionele opleidingssituaties en -omgevingen eruit kunnen zien en hoe interprofessioneel leren werkt;
 • Een overzicht van succesfactoren en knelpunten voor het inrichten van interprofessioneel opleiden en samenwerken, en interprofessionele opleidingssituaties;
 • Een online toegankelijk overzicht van initiatieven in interprofessioneel opleiden in Nederland;
 • Producten die interprofessioneel leren in de praktijk versterken, waaronder handreikingen, leermiddelen, ‘teach the teacher’-trajecten;
 • Opleidingsnetwerken.

Lees ook: Opleiden 2025, Nieuwe thema’s, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen, Opleidingsstructuur