Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten heeft een overzicht gepubliceerd van de Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren met SARS-CoV-2. De handelingen in het overzicht zijn uitgesplitst naar specialisme. In dit overzicht wordt ook aangegeven of extra bescherming voor het zorgpersoneel noodzakelijk is.

Naast een indirecte besmetting via handen en directe besmetting door grote druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen kan een COVID-19 infectie ook overgedragen worden tijdens aerosolvormende handelingen. Aerosolen zijn besmettelijke kleine deeltjes die vrijkomen bij ingrijpend contact met de luchtwegen en blijven rondzweven. Denk hierbij aan het uitvoeren van een bronchoscopie of het intuberen van een patiënt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een overzicht van aerosolvormende handelingen. Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie heeft dit overzicht aangevuld en gekoppeld aan de kennis over de overdracht van COVID-19, waarbij het voortouw werd genomen door Margreet Vos, arts-microbioloog.

Expertiseteam Infectiepreventie

De medisch specialisten in het expertiseteam Infectiepreventie zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Internisten Vereniging. Bij het opstellen van het document hebben diverse wetenschappelijke verenigingen input geleverd over aerosolvormende handelingen voor hun eigen discipline. In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt de expertiseteams. Alle documenten staan op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.

Naar het overzicht