Update module richtlijn COVID-19

De module Niet meer besmettelijk na COVID-19 is geüpdatet en beschikbaar via de COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. Daarmee is deze module aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten.

Deze module geeft aanbevelingen over de termijn waarop COVID-19 patiënten als niet meer besmettelijk kunnen worden beschouwd en isolatiemaatregelen kunnen worden opgeheven. Daarbij worden de termijnen beschreven voor immuuncompetente en immuungecompromitteerde patiënten, afhankelijk van de ernst van de klachten veroorzaakt door de infectie.  

De herziening van deze modules is uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep van arts-microbiologen (NVMM), anesthesiologen (NVA), kno-artsen (NVKNO), internisten (NIV), internist-infectiologen (NVII), chirurgen (NVvH). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de module