Aanpassingen COVID-19 leidraden infectiepreventie

Omdat COVID-19 in Nederland nu in de endemische fase is beland, is een aantal van de eerder opgestelde infectiepreventie leidraden niet meer van toepassing. Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft daarom naar aanleiding van het laatste OMT-advies een overzicht opgesteld waarin staat welke leidraden komen te vervallen en wat op dit moment in de endemische fase de adviezen zijn voor infectiepreventie in de ziekenhuizen. 

Andreas Voss, voorzitter van het expertiseteam Infectiepreventie: ‘De inschatting van het landelijke Outbreak Management Team (OMT) is dat SARS-CoV-2 de endemische fase heeft bereikt in Nederland. Het kabinet heeft op basis van dit advies besloten dat de laatste corona-adviezen (o.a. test- en isolatieadvies) komen te vervallen. Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Het expertiseteam Infectiepreventie heeft de adviezen voor de ziekenhuizen zorgvuldig bekeken en waar nodig aangepast.’
Een aantal van de adviezen zal opgenomen worden in de richtlijnen infectiepreventie die ontwikkeld worden door het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Voor stand van zaken en planning van deze richtlijnen zie www.sri-richtlijnen.nl.

Bekijk de leidraad COVID-19 infectiepreventiemaatregelen in de endemische fase