Webinar over richtlijn Langdurige klachten na COVID-19

Op donderdag 2 juni om 20.00 uur organiseren de Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap een vakinhoudelijk webinar over langdurige klachten na COVID-19. Er wordt ingegaan op diagnostiek in de eerste lijn, multidisciplinaire behandeling en multidisciplinair overleg. Sprekers zijn onder andere huisarts Fleur Otto, fysiotherapeut Anne-Loes van der Valk, ergotherapeut Remco Blok en longarts Leon van den Toorn. Het webinar wordt voorgezeten door revalidatiearts Herman Holtslag en huisarts Jacintha van Balen.

Programma

Het webinar duurt circa een uur waarin we ingaan op de volgende onderwerpen: 

  • Hoe ziet de diagnostiek bij patiënten met langdurige klachten na COVID-19 in de eerste lijn eruit? Welke onderzoeken zijn wel zinvol, en welke niet? Huisarts Fleur Otto licht toe wat belangrijke overwegingen zijn bij de diagnostiek en differentiaaldiagnose in de huisartsenpraktijk.  
  • Sommige patiënten hebben meerdere, samenhangende klachten. Hoe kan de behandeling van deze patiënten het beste worden aangepakt? Hoe kunnen de verschillende behandelaars de behandelingen optimaal op elkaar afstemmen? Fysiotherapeut Anne-Loes van der Valk en ergotherapeut Remco Blok bespreken de samenwerking tussen behandelaars in de eerste lijn. 
  • Wanneer patiënten meerdere of complexe klachten hebben na COVID-19, kan overleg met meerdere specialisten en andere zorgverleners mogelijk voorkomen dat patiënten herhaaldelijk doorverwezen worden. Longarts Leon van den Toorn bespreekt de mogelijkheden en uitdagingen van het multidisciplinair overleg. 

Aanmelden

Via deze link kun je je aanmelden. Kun je die dag niet meekijken? Dan kun je het webinar op een later moment terugkijken. De link staat dan bij de richtlijn in de Richtlijnendatabase. 

Richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 en e-learning

Eerder dit jaar is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 verschenen op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Long Alliantie Nederland, met daarin adviezen over de zorg voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Over deze richtlijn is ook een verdiepende e-learning beschikbaar. In dit webinar worden drie thema’s uit de richtlijn uitgelicht met specifieke ervaringen en uitdagingen uit de praktijk. 

 

Foto: iStock.com/naeblys