Uitbreiding COVID-19 richtlijn

De module Niet meer besmettelijk na COVID-19 is nieuw toegevoegd aan de COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. Deze module vervangt de huidige COVID-19 leidraad met dezelfde titel.  

Op basis van de laatste wetenschappelijke literatuur geeft deze module aanbevelingen over de termijn waarop COVID-19 patiënten als niet meer besmettelijk kunnen worden beschouwd en isolatiemaatregelen kunnen worden opgeheven. Daarbij worden de termijnen beschreven voor immuuncompetente en immuungecompromitteerde patiënten, afhankelijk van de ernst van de klachten veroorzaakt door de infectie.  

Bekijk de module