Expertiseteams COVID-19

In deze tijd waarin veel aandacht uitgaat naar de zorg voor patiënten die geïnfecteerd zijn met het nieuwe virus SARS-CoV-2, worden er veel protocollen, handreikingen en richtlijnen opgesteld. Daarnaast komen er dagelijks vragen binnen via het COVID-19 e-mailadres (covid19@demedischspecialist.nl) van de Federatie Medisch Specialisten, de webinars en de wetenschappelijke verenigingen. Bovendien verschijnen ook dagelijks wetenschappelijke artikelen op basis van epidemiologische bevindingen en onderzoek.

Alle binnenkomende vragen, documenten en de verschenen wetenschappelijke onderzoeken worden in verschillende onderwerpen verdeeld en voor de verdere beoordeling zijn verschillende expertiseteams in het leven geroepen.

Overkoepelende coördinatie

 • Selma Tromp (bestuurslid Federatie Medisch Specialisten)
 • Teus van Barneveld (directeur; Kennisinstituut)
 • Stefanie Hofstede (senior adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Infectiepreventie COVID-19

 • Andreas Voss (arts-microbioloog; NVMM), voorzitter
 • Rosa van Mansfeld (arts-microbioloog; NVMM)
 • Emile Schippers (internist-infectioloog; NIV)
 • Astrid Oude Lashof (internist-infectioloog; NIV)
 • Karin Ellen Veldkamp (arts-microbioloog; NVMM)
 • Heiman Wertheim (arts-microbioloog; NVMM)
 • Joost van Tongeren (KNO-arts; NVKNO)
 • Mike Liem (gastro-intestinaal en oncologisch chirurg; NVVH)
 • Kenneth Jap-A-Joe (anesthesioloog; NVA)
 • Haitske Graveland (adviseur; Kennisinstituut) 

Expertiseteam Diagnostiek COVID-19

 • Vanessa Harris (internist-infectioloog; NIV/NVII) - voorzitter 
 • Roel Bakx (chirurg; NVVH)
 • Leon van den Toorn (longarts; NVALT)
 • Jet Quarles van Ufford (radioloog; NVVR) 
 • Chantal Bleeker - Rovers (internist-infectioloog; NIV/NVII)
 • Frank Wille (anesthesioloog; NVA)
 • Jean-Luc Murk (arts-microbioloog; NVMM)
 • Annelies Riezebos (arts-microbioloog; NVMM)
 • Pieter Fraaij (kinderarts-infectioloog; NVK)
 • Janneke Hoogervorst (adviseur; Kennisinstituut)
 • Josefien Buddeke (adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Behandeling COVID-19

 • Leon van den Toorn (longarts; NVALT) - voorzitter 
 • Mark de Boer (internist-infectioloog; SWAB/NIV)
 • Arend-Jan Meinders (internist-intensivist; NVIC)
 • Dylan de Lange (intensivist-toxicoloog; NVIC)
 • Charlotte van den Berg (infectioloog-intensivist; NVIC)
 • Sanjay Sankatsing (internist-infectioloog; NIV)
 • Edgar Peters (internist-infectioloog; NIV)
 • Manon Boddaert (arts palliatieve geneeskunde; IKNL)
 • Pieter Fraaij (kinderarts-infectioloog; NVK)
 • Liesbeth van Leeuwen (gynaecoloog; NVOG) 
 • Jeroen van Kampen (arts-microbioloog; NVMM)
 • Maja Bulatović-Ćalasan (internist allergoloog-immunoloog en klinisch farmacoloog; NIV)
 • Anton de Bruin (anesthesioloog-intensivist; NVA)
 • Anne Jacobs (klinisch geriater; NVKG)
 • Bart Hendriks (ziekenhuisapotheker; NVZA)
 • Miesje Nijs (huisarts; NHG)
 • Stefanie Hofstede (senior adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Nazorg COVID-19

 • Herman Holtslag (revalidatiearts; VRA) - voorzitter 
 • Henk Stam (revalidatiearts; VRA)
 • Diederik van Dijk (anesthesioloog-intensivist; NVIC)
 • Marijke van der Steen (internist-intensivist; NVIC)
 • Mark van den Boogaard (IC-verpleegkundige; V&VN)
 • Meta van der Woude (anesthesioloog-intensivist; NVA)
 • Huib van Dis (medisch psycholoog; NIP)
 • Monique Reijers (longarts; NVALT)
 • Martijn Groenendijk (longarts-intensivist; NVALT)
 • Martijn Spruit (hoogleraar ‘Revalidatie bij chronisch orgaanfalen’; NVALT)
 • Laurens Bisschops (internist-intensivist; NIV)
 • Annemieke Rijkeboer (internist met registratie Infectiologie en Intensive Care; NIV)
 • Eefje Meulenberg (klinisch geriater; NVKG)
 • Goof Schep (sportarts, VSG)
 • Jan Willem Dijkstra (sportarts, VSG)
 • Indira Tendolkar (psychiater; NVvP)
 • Roland van Kimmenade (cardioloog, NVvC)
 • Saskia Persoon (adviseur; Kennisinstituut)