Richtlijnen, handreikingen, leidraden

Op deze pagina vindt u een overzicht van richtlijnen, handreikingen, leidraden en andere documenten voor medisch specialisten te gebruiken bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Deze documenten zijn onderverdeeld in de categorieën: infectiepreventie, voor opname/SEH, behandeling/opname op de afdeling, opname IC, nazorg, vaccinatie, richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS, informatiepagina’s van wetenschappelijke verenigingen, niet-COVID zorg en overig.

Bekijk de volledige COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase.

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19.

Alle binnenkomende vragen, documenten en de verschenen wetenschappelijke onderzoeken over COVID-19 worden in verschillende onderwerpen verdeeld en voor de verdere beoordeling zijn verschillende expertiseteams in het leven geroepen. Lees meer over de expertiseteams.

Infectiepreventie

Bekijk de richtlijn Infectiepreventie bij COVID-19 in de Richtlijnendatabase

Voor opname/SEH

Bekijk de richtlijn Diagnostiek bij COVID-19 in de Richtlijnendatabase

Behandeling/opname op de afdeling

Bekijk de richtlijn Behandeling bij COVID-19 in de Richtlijnendatabase

Opname IC

Bekijk de richtlijn Behandeling bij COVID-19 in de Richtlijnendatabase

Nazorg

Bekijk de richtlijn Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19

Vaccinatie

Niet-COVID zorg

Richtlijnen RIVM & VWS

Informatiepagina's wetenschappelijke verenigingen

​Diverse wetenschappelijke verenigingen hebben een speciale, openbare COVID-19 themapagina gemaakt. Op deze pagina’s verzamelen zij relevante informatie voor hun leden:

Bekijk alle informatiepagina's

Overig

Bekijk de richtlijn Zwangerschap, bevalling en kraambed in de Richtlijnendatabase