Federatienieuws


Producten


Podcast Patiëntveiligheid
Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting en intensivist en co-host Ilse van Stijn gaan in de podcast in gesprek met longarts en expert patiëntveiligheid Thomas Macken over het belang van openheid bij dwalingen en wat je moet doen als het resultaat van de behandeling anders uitpakte dan verwacht.

MMV-congres
Op 13 december organiseerde de Federatie weer het jaarlijkse MMV-congres, met als thema ’Ruim baan voor de nieuwe dokter’. Zo'n 1.000 opleiders, aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren en bestuurders namen deel aan dit congres over de medische vervolgopleidingen. Kijk een impressie van de dag terug.

Landelijke uitkomstensets
Voor de aandoeningen CVA, hand- en duimbasisartrose, overactieve blaas en veneuze ziekten zijn landelijke uitkomstensets vastgesteld. Deze uitkomsten helpen patiënt en zorgverlener samen beter inzicht te krijgen in de mogelijke resultaten van de verschillende behandelopties (waaronder niet behandelen).

Visie databeschikbaarheid
In dit visiedocument staat hoe toegankelijkheid van patiëntgegevens beter vorm zou moeten krijgen. De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het leveren van passende zorg.

Portretten interprofessioneel opleiden
In de portretserie Leren van voorlopers laten we medisch specialisten aan het woord die ieder op hun eigen manier hun best doen om interprofessioneel samenwerken en leren in de praktijk te brengen en te professionaliseren.

Richtlijnen
Dit kwartaal zijn er vijftien nieuwe of geactualiseerde richtlijnen gepubliceerd, onder meer op het gebied van postoperatieve pijn, stoppen met roken, stralingsbescherming, moleculaire tumordiagnostiek en COPD. Wil je op de hoogte blijven van richtlijnen die voor jou relevant zijn? Abonneer je dan op updates in de Richtlijnendatabase app (via Appstore of Playstore). Bekijk alle updates.

Agenda


Loopbaanmonitor Medisch Specialisten
Vanaf 9 januari 2024 kunnen alle aios en medisch specialisten, klinisch fysici, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers en seh-artsen weer meedoen aan de loopbaanmonitor, het tweejaarlijkse onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten.

Netwerk Europa
Op 11 januari organiseert de Federatie weer het Netwerk Europa, een fysieke bijeenkomst tussen 18.00 en 21.00 uur voor iedere medisch specialist die geïnteresseerd is in Europese samenwerking.Meest gelezen

 • Themapagina: Richtlijnen
  1.267 keer bezocht
   
 • Nieuwsbericht: Reactie Federatie op Prinsjesdag
  1.448 keer gelezen
   
 • LinkedIn: Nieuwe richtlijn tabaksontmoediging
  11.739 weergaven
   
 • Podcast: Patiëntveiligheid
  741 keer beluisterd
   


Visietraject Medisch Specialist 2035

Samen met (toekomstig) medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, patiënten en andere experts ontwikkelen we een nieuwe visie voor de rol en werkwijze van de medisch specialist in 2035. 

Waarom?
Veel ontwikkelingen beïnvloeden het zorglandschap waarin de (toekomstig) medisch specialist opereert: technologische innovaties, demografische verschuivingen, macro-economische invloeden, klimaatproblemen, krapte van de arbeidsmarkt en een exponentiële toename van patiënten met een chronische ziekte. Het is belangrijk hierop te anticiperen en samen een gedragen toekomstvisie te ontwikkelen.

Doe je ook mee?
Je kunt als (toekomstig) medisch specialist een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren. Dit kan door deel te nemen aan landelijke en regionale bijeenkomsten (fysiek en online) of door binnen je medische staf hierover na te denken. Wil je een actievere rol? Meld je dan aan via MS2035@demedischspecialist.nl.

Meer informatie vind je op www.demedischspecialist.nl/ms2035
 
Lees meer artikelen uit het magazine