Netwerk Europa

19:00 - 20:30

ONLINE BIJEENKOMST

Voor iedere specialist die in Europese samenwerking is geïnteresseerd organiseert de Federatie Medisch Specialisten op woensdagavond 3 april 2023 het Netwerk Europa als online bijeenkomst. Het Netwerk wordt twee keer per jaar georganiseerd en voorgezeten door chirurg Huib Cense.

Netwerk Europa is ontstaan vanuit de gedachte dat het belangrijk is om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg en opleiding. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop medisch specialisten in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen.  

Europa

Tijdens de bijeenkomst van 3 april 2022 neemt Cense als Nederlandse vertegenwoordiger in de Council van de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) de agenda van de aankomende UEMS-vergadering door.  

Lees meer over wat de Federatie doet op het gebied van Europese samenwerking