Europese samenwerking

De Federatie zet zich in om de samenwerking met andere Europese landen op het gebied van medisch-specialistische zorg te verbeteren. Zo heeft de Federatie het Netwerk Europa opgericht. 

De Federatie vindt het belangrijk om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. De Europese samenwerking op het gebied van medisch-specialistische zorg komt nog traag op gang maar is van groot belang, ook voor Nederland. Belangrijke onderwerpen als antibioticaresistentie en beschikbaarheid van geneesmiddelen laten zich niet binnen landsgrenzen vatten.

De Federatie zet zich in om de samenwerking met andere Europese landen op het gebied van medisch-specialistische zorg te verbeteren. Zo heeft de Federatie het Netwerk Europa opgericht.

De Federatie vindt het belangrijk om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. De Europese samenwerking op het gebied van medisch-specialistische zorg komt nog traag op gang maar is van groot belang, ook voor Nederland. Belangrijke onderwerpen als antibioticaresistentie en beschikbaarheid van geneesmiddelen laten zich niet binnen landsgrenzen vatten.

Netwerk Europa

De Federatie heeft daarom onder andere het Netwerk Europa opgericht. Dit netwerk heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken. Daarnaast is de Federatie vertegenwoordigd in de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten). De UEMS zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de EU. De UEMS vertegenwoordigt de nationale federaties van medisch specialisten in Europa.

De volgende bijeenkomsten van Netwerk Europa vinden plaats op 8 mei en 7 november. Op de hoogte blijven wanneer je je kan aanmelden voor het Netwerk Europa? Meld je aan voor updates.