Europese samenwerking

De Federatie zet zich in om de samenwerking met andere Europese landen op het gebied van organisatie, kwaliteit, en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in hoe specialisten worden opgeleid en erkend.

De Federatie heeft daarom onder andere het Netwerk Europa opgericht. Dit netwerk heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, en discipline-overstijgende kwesties te bespreken. Daarnaast zet de Federatie zich samen met haar partners, zoals de KNMG, in om kaders te scheppen en Europese richtlijnen te beïnvloeden. Bekijk ook onze factsheet Europese samenwerking voor meer informatie.  

De Federatie heeft daarom onder andere het Netwerk Europa opgericht. Dit netwerk heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, en discipline-overstijgende kwesties te bespreken. Daarnaast zet de Federatie zich samen met haar partners, zoals de KNMG, in om kaders te scheppen en Europese richtlijnen te beïnvloeden. Bekijk ook onze factsheet Europese samenwerking voor meer informatie. 

Vertegenwoordiging in Europa

De Federatie vertegenwoordigt Nederland in Europa in de Council van de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). De UEMS is de Europese Unie van Medisch Specialisten en zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de Europese Unie. In de council van de UEMS zijn alle nationale federaties van medisch specialisten vertegenwoordigd. Een kerntaak van de UEMS is het ontwikkelen van European Training Requirements (ETR’s). Deze ETR’s beschrijft de minimale opleidingseis voor een specialisme en geeft een basis waarop opleidingen met elkaar vergeleken en gewaardeerd kunnen worden om vrij verkeer van medisch specialisten te bevorderen.

Daarnaast vertegenwoordigt de Federatie Nederland ook in de European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME). EACCME is het accreditatieorgaan van de UEMS. Het EACCME regelt de accreditatie van internationale bij- en nascholing voor medisch specialisten, zoals congressen en symposia.  

De Standing Committee of European Doctors (CPME) is de Europese koepelorganisatie voor alle artsen. Deze organisatie richt zich op alle medische zorg, en dus niet alleen op specialistische zorg. Bovendien houdt het zich bezig met bredere thema’s die spelen voor alle artsen, zoals Europees gezondheidsbeleid, arbeidsvoorwaarden voor artsen, en toegankelijkheid van zorg van patiënten. De KNMG vertegenwoordigt in deze koepel alle Nederlandse dokters. 

Netwerk Europa

Netwerk Europa is opgericht zodat wetenschappelijke verenigingen, medisch specialisten, en andere geïnteresseerden met elkaar informatie kunnen uitwisselen, ervaringen delen, en Europese discipline overstijgende kwesties kunnen bespreken. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn binnen Europa kunnen deelnemen aan het netwerk. In principe komt het netwerk minimaal twee keer per jaar bijeen. Onderwerpen die in het netwerk worden besproken zijn bijvoorbeeld:  

  • Is een Europese kennistoets voldoende basis om vrij verkeer van medisch specialisten te waarborgen?
  • Per Europees land zijn er verschillende specialismen en sub-specialismen. Hoe gaan deze specialismen om met verschillen tussen Europese en Nederlandse richtlijnen?
  • De UEMS ontwikkelt European Training Requirements (ETRs) voor 43 verschillende specialist sections. Hoe verhoudt dit zich tot de huidige Nederlandse vervolgopleidingen?  

De volgende bijeenkomst van Netwerk Europa vindt plaats op 7 november. Blijf op de hoogte van Netwerk Europa en meld je aan via dit formulier voor updates van het netwerk. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via europa@demedischspecialist.nl.

 

Bekijk ook