Publicatie visie op beschikbaarheid patiëntgegevens

‘De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het leveren van passende zorg’, aldus Federatiebestuurslid Iris Verberk. Door concentratie, specialisatie en spreiding van medisch-specialistische zorg komen patiënten steeds vaker in verschillende ziekenhuizen terecht. Beschikbaarheid van elders geregistreerde gegevens van een patiënt is dan noodzakelijk voor veilige en doelmatige zorg. In de recent gepubliceerde Visie Databeschikbaarheid beschrijft de Federatie aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan en welke aandachtspunten er zijn.

Verberk: ‘Niet voor niets is de beschikbaarheid van patiëntgegevens een van de punten in het verkiezingsprogramma dat de Federatie Medisch Specialisten heeft opgesteld in aanloop op de Tweede Kamerverkiezingen. Het is een randvoorwaarde voor het leveren van passende zorg en aan die randvoorwaarde wordt nu niet voldaan.’

In het visiedocument over databeschikbaarheid wordt onder meer benadrukt dat relevante data zowel in de geplande als acute zorg op elk moment beschikbaar moet zijn voor de behandelaar. ‘Er mag daarbij geen afhankelijkheid bestaan van een verzendende partij', aldus Verberk. ‘Daarnaast moet dit op een gebruiksvriendelijke wijze gerealiseerd worden waardoor het zorgproces niet wordt vertraagd. Voor de medisch specialist moet het voelen alsof deze met één EPD werkt. Bij presentatie van medische data bepleiten wij dat data vanuit verschillende zorginstellingen samen in een chronologisch overzicht voor de zorgprofessional worden weergegeven. Ook moet de kwaliteit en betrouwbaarheid van de patiëntgegevens in de verschillende ziekenhuizen goed op orde zijn.’

•    Bekijk de Visie Databeschikbaarheid

•    Beschikbaarheid van patiëntgegevens is een van de punten in het verkiezingsprogramma dat de Federatie Medisch Specialisten heeft opgesteld in aanloop op de Tweede Kamerverkiezingen. Lees het verkiezingsprogramma.