Hoe staan we ervoor?

Nieuwsbrief Koploperproject modulair onderhoud - september 2022

‘In 2021 zijn we gestart met een pilot van negen clusters in het Koploper I project. In dit project proberen we een nieuwe werkwijze uit door het werken in clusters waarin jaarlijks modulair onderhoud van richtlijnen plaatsvindt met als doel dat we nieuwe kennis sneller kunnen verwerken in richtlijnen. Dat gebeurt door niet een gehele richtlijn te vernieuwen, maar onderdelen ervan: de modules die naar mening van jullie als experts en ervaringsdeskundigen aan vernieuwing toe zijn. De leden van het Koploper I project zijn momenteel volop hiermee bezig.

Foto geïnterviewde

Het eerste cluster, Epilepsie, heeft de eerste onderhoudscyclus bijna helemaal doorlopen en is bezig met de prioritering van de modules voor de tweede cyclus. De overige clusters (Benigne gynaecologie, Cognitieve stoornissen en dementie, Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), Duizeligheid en vallen, Gastro-intestinale chirurgie (GE-chirurgie), Oesofagus- en maagcarcinoom, Otologie en Letsel na ongeval) zijn bezig met het herzien van de modules die naar verwachting in het najaar in commentaar gaan. Vlak daarna gaan de clusters weer door met de tweede cyclus. 

Het werken in clusters is ‘work in progress’: we zijn continu aan het leren en verbeteren. Achter de schermen gebruiken we jullie ervaringen en de tussenevaluatie om de stappen en processen van modulair onderhoud te optimaliseren. Jullie feedback is hierom van zeer groot belang. In 2023 wordt een uitgebreide eindevaluatie opgeleverd van dit project. De verbeterpunten die we tegenkomen nemen we nu al mee in het vervolgproject, Koploper II, waarmee in 2022-2023 40 clusters gaan starten.  

Door straks gezamenlijk een nieuwe werkwijze vast te leggen, kunnen we niet alleen onze richtlijnen op efficiëntere wijze onderhouden, maar kan relevante nieuwe kennis ook sneller toegepast worden op de werkvloer. Als clusters kunnen jullie daarbij ook van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarom vinden we het van belang om ervaringen van jullie allen met elkaar te delen vanuit verschillende clusters. In deze eerste editie: het cluster Epilepsie. Veel leesplezier!'

Zoran Erjavec
Internist-hematoloog en voorzitter stuurgroep Koploperproject

Bekijk ook