Verstandige keuzes

De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen hebben ‘Verstandige keuzes’ opgesteld. Verstandige keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling.

Verstandige keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Deze gesprekken over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Daarmee dragen zij bij aan de transformatie naar juiste zorg op de juiste plek. Er zijn in totaal 74 Verstandige keuzes opgesteld voor cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, keel- neus- en oorheelkunde, urologie, radiologie, orthopedie, reumatologie, kindergeneeskunde, klinische chemie en dermatologie en venereologie.

Verstandige keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Deze gesprekken over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Daarmee dragen zij bij aan de transformatie naar juiste zorg op de juiste plek. Er zijn in totaal 74 Verstandige keuzes opgesteld voor cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, keel- neus- en oorheelkunde, urologie, radiologie, orthopedie, reumatologie, kindergeneeskunde, klinische chemie en dermatologie en venereologie.

Verstandig Kiezen

De Verstandige Keuzes zijn opgesteld tussen 2014 en 2016 in het kader van de campagne Verstandig Kiezen, de Nederlandse vertaling van de internationale campagne Choosing wisely. Activiteiten waaronder Verstandig Keuzes, praktijkvariatie, zorgevaluatie en gepast gebruik en samen beslissen zijn verbonden om tot kwaliteitsverbetering te komen en in het verlengde daarvan, kostenbesparing. In 2020 zijn de Verstandige keuzes opgenomen in de Implementatieagenda van het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik.