Implementatieagenda zorgevaluatie en gepast gebruik

Vanuit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is de implementatieagenda gepubliceerd. Op de implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen die, zodra voldoende concreet gemaakt, in de klinische praktijk gebracht kunnen worden. De agenda is besproken door patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

De kennis uit deze agenda moet zijn weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk, concluderen de HLA-partners. Peter Paul van Benthem, kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Het is mooi dat we een lijst hebben met onderwerpen waar we gezamenlijk mee aan de slag kunnen. Echter is niet alle kennis uit deze implementatieagenda al voldoende concreet om direct te kunnen implementeren in de praktijk. Hiervoor zal nog een slag gemaakt moeten worden.’ In sommige gevallen zal de kennis nog in een richtlijn moeten worden opgenomen en/of zullen met de betreffende wetenschappelijke verenigingen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop dit in de praktijk aangepakt kan gaan worden. Een aantal onderwerpen op de agenda is al wel klaar om direct in de praktijk toe te passen. Denk hierbij aan de Verstandige Keuzes. Deze zijn vanuit de Federatie in het programma ZE&GG ingebracht.

Zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) kunnen echter aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al wel dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij samen met dokters en verpleegkundigen en in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over wat nodig is om tot implementatie over te kunnen gaan.

Lees verder de berichtgeving op de website van het Programma ZE&GG.