Verstandige Keuzes binnen de cardiologie

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een aantal aanbevelingen gepubliceerd voor patiënten met hartaandoeningen. De aanbevelingen, zogenaamde ‘Verstandige Keuzes,’ hebben vooral betrekking op het al dan niet inzetten van diagnostische onderzoeksmethoden bij hartaandoeningen.

Keuzes binnen de diagnostiek

Beeldvormende diagnostiek is een belangrijke kostenpost voor patiënten met verdenking op of aangetoonde cardiale aandoeningen (hartaandoeningen). Het gaat om onderzoek zoals een echocardiogram, fietstest, MRI en nucleair scintigrafie (scan van het hart m.b.v. radioactief materiaal). Deze diagnostiek moet niet louter ingezet worden om patiënten en dokters gerust te stellen.

Een andere keuze roept op om geen onnodige diagnostiek zoals bijvoorbeeld een fietstest te doen bij patiënten die een niet-cardiale operatie ondergaan en zich normaal kunnen inspannen. Weer een andere keuze betreft een oproep om bij patiënten met angina pectoris (hartkramp), en voor wie dat verantwoord is, éérst de medicatie te optimaliseren en het effect hiervan op de klachten te beoordelen. Pas als dit onvoldoende effect heeft, adviseert men over te gaan tot invasieve diagnostiek en eventuele behandeling.

Verstandige Keuzes

De ’Verstandige Keuzes’ zijn onderdeel van de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De Federatie Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw willen met deze campagne medisch specialisten en patiënten stimuleren om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van zorgmogelijkheden. ‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek zouden moeten voeren. Zo kunnen zij samen bepalen wat de best passende behandeling is voor deze patiënt. In het programmaonderdeel ‘Verstandige Keuzes’ wordt samengewerkt met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Voor onder andere refluxziekte, hernia, acute wond, radiologie, interne geneeskunde, dermatologie en urologie zijn ‘Verstandige Keuzes’ ontwikkeld.