Nut en noodzaak van behandeling binnen de KNO

Vandaag publiceert de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde vijf verstandige keuzes op het gebied van neus- en keelamandelen bij kinderen, (midden)oorontsteking, bijholteontsteking, snurken of verdenking op een Obstructief Slaapapneu Syndroom. Aan de hand van deze verstandige keuzes gaan KNO-artsen in gesprek met hun patiënten over het nut en de noodzaak van bepaalde diagnostische procedures en therapeutische interventies bij deze aandoeningen. Deze gesprekken dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en bevorderen het ‘samen beslissen’ tussen arts en patiënt.

De vijf verstandige keuzes betreffen veel voorkomende aandoeningen binnen het specialisme KNO, waarbij de wetenschappelijke richtlijnen aanleiding geven om kritisch te kijken naar de inzet van diagnostische of therapeutische middelen. Zo wordt bijvoorbeeld opgeroepen het beleid rondom het knippen van neus- of keelamandelen kritisch te benaderen. Veel ouders verwachten dat dit noodzakelijk is als kinderen verkoudheids- of keelklachten hebben. De Verstandige Keuze raadt echter aan dit alleen te overwegen bij kinderen met terugkerende keelontstekingen als dit meer dat vier keer per jaar voorkomt en bij kinderen met nachtelijke ademstops ofwel apneus.

Gedeelde besluitvorming

De KNO-vereniging werkt samen met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland om het ‘samen beslissen’ tussen arts en patiënt over de meest geschikte behandeling binnen de KNO te bevorderen. De publicatie van de vijf verstandige keuzes past in dit beleid. Daarnaast ontwikkelt de KNO-vereniging ‘Consultkaarten’. De Consultkaart is een behandelkeuzehulp die patiënten en artsen ondersteunen in het samen beslissen over de mogelijke behandelopties bij specifieke aandoeningen. Deze behandelopties zijn afgeleid van de wetenschappelijke medische richtlijnen. Voor de KNO-heelkunde zijn Consultkaarten in ontwikkeling over specifieke aandoeningen op het gebied van de neus en keelamandelen (adenotonsillectomie), middenoorontsteking (otitis media met effusie) en apneu (OSAS).

De ‘Verstandige Keuzes binnen de KNO’ zijn onderdeel van het programma ‘Verstandig Kiezen’ van de Federatie Medisch Specialisten en ZonMw. De Federatie werkt op het dossier Verstandig Kiezen en Samen Beslissen intensief samen met Patientenfederatie Nederland. Meer informatie vindt u op de websites www.verstandigkiezen.nu en http://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/samen-beslissen.