Vijf jaar ‘verstandig kiezen’

Op 11 september vond het internationale congres Choosing Wisely plaats in Amsterdam. Inspirerende gastsprekers gaven hun visie op de laatste ontwikkelingen rondom ‘verstandig kiezen. Wat kunnen we doen om het maken van goede behandelkeuzes in de zorg te bevorderen? Wat hebben we al bereikt en welke uitdagingen liggen er nog? Welke initiatieven zijn er en wat kunnen we van elkaar leren?

Huib Cense, chirurg en bestuurslid van de Federatie, opende het congres. “Het doel van Choosing Wisely is de kwaliteit van zorg verbeteren door zorgverleners en patiënten te helpen bij het maken van verstandige keuzes over passende zorg”, stelde hij. “Een doelstelling die goed aansluit bij de ambities van de Nederlandse medisch specialisten: in 2025 moet de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar behoren tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Met onze samenwerkingspartners waaronder Patientenfederatie Nederland en Zonmw ondersteunen we via verschillende programma’s het goede gesprek tussen arts en patiënt en dragen daarmee bij aan het maken van verstandige keuzes in de zorg.”

Belang van zorgevaluatie

Peter Paul van Benthem, KNO-arts en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten ging in op het belang van zorgevaluatie als basis voor verstandige keuzes in de spreekkamer: “Van circa 50% van de behandelingen is de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Zorgevaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van behandelingen en zou daarom een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de zorg”, aldus Van Benthem.

Canadese aanpak

Wendy Levinson inspireerde het publiek met haar verhaal over de Choosing Wisely aanpak in Canada. Dit Canadese model omvat een samenhangend geheel van activiteiten waarin niet alleen wetenschappelijke verenigingen een rol hebben maar ook patiënten, geneeskundestudenten en AIOS. “Er is in Canada nog steeds sprake van onnodige diagnostiek en behandeling”, stelt Professor Wendy Levinson van Choosing Wisely Canada. “Meer is niet altijd beter. Daar moeten zowel artsen als patiënten meer van doordrongen zijn. De Choosing Wisely campagne draagt daaraan bij.”

Vraag om zorg versus budget

Minister Schippers sprak via een videoboodschap het publiek toe: "De vraag om zorg is eindeloos maar het budget niet. Samen beslissen draait daarom niet alleen om transparantie maar ook om kosten.” Opvallend was dat nationale en internationale medisch specialisten op het congres juist de nadruk legden op het primaat van kwaliteit en zorg bij de Choosing Wisely campagne. “Zodra de focus ligt op kostenbeheersing merken we dat patiënten en artsen afhaken,” aldus Levinson.

Over Choosing Wisely

Het congres is een initiatief van de internationale Choosing Wisely groep en werd dit jaar georganiseerd door ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, NFU/IQ Healthcare, het CGS/Bewustzijnsproject en STZ. Binnen de Choosing Wisely groep bundelen professionals vanuit de wetenschap, praktijk en onderwijs de krachten om verstandige keuzes in de gezondheidszorg te stimuleren. In Nederland is dit initiatief vijf jaar geleden doorvertaald naar de campagne Verstandig kiezen. Deze campagne kent vier pijlers: het ontwikkelen van ‘verstandige keuzes’, onderzoek naar praktijkvariatie, zorgevaluatie en samen beslissen.