Veilig opleidingsklimaat

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een opleiding is een veilig opleidingsklimaat. Dit geldt zeker ook voor de medische vervolgopleidingen waarin een aios zich vrij moet kunnen voelen om wensen en problemen over zijn opleiding te bespreken. A(n)ios, opleider en leden van de opleidingsgroep spelen hierbij allemaal een belangrijke rol en kunnen samen een veilig opleidingsklimaat maken of breken. Op deze pagina vind je ondersteuningsmateriaal en relevant trainingsaanbod voor medisch specialisten en a(n)ios ter bevordering van een veilig opleidingsklimaat. Ook vind je verschillende andere hulpmiddelen die je in je werk als medisch specialist of tijdens de opleiding kunnen helpen.

De relatie tussen aios en opleider is er een van begeleiden en beoordelen op zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen rol in het leerproces en hoe die rol de ander beïnvloedt. Hiërarchische structuren kunnen leiden tot een minder open aanspreekcultuur en juist die open aanspreekcultuur is waar we naar toe willen. Want goed opleiden kan alleen in een klimaat waar in alle openheid ontwikkeling, fouten, en twijfels besproken kunnen worden. Lukt dat niet of is er sprake van een geschil of onveilige situatie, dan moet het voor aios bekend zijn waar ze – al dan niet anoniem - kunnen aankloppen met hun problemen.

De werkgroep Veilig opleidingsklimaat

Om blijvend te werken aan een gezond en veilig opleidingsklimaat is er binnen de Federatie vanuit de raad Opleiding in juni 2022 een werkgroep Veilig opleidingsklimaat ingesteld. Het doel van de werkgroep is bijdragen aan het verbeteren en structureel waarborgen van een veilig opleidingsklimaat in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Zij gingen aan de slag met vragen zoals: Wat houdt een veilig opleidingsklimaat in? En hoe kun je hiermee aan de slag in je eigen vakgroep of ziekenhuis? Dit heeft geresulteerd in het zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat en een toolbox.

Veiligheidsladder zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat
Veiligheidsladder zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat

 

Zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat

Het zelfevaluatie-instrument is een hulpmiddel om de ervaren sociale veiligheid binnen een opleidingsgroep gezamenlijk te evalueren en afspraken te maken over concrete verbeteracties. Hiermee kun je de sociale veiligheid in de specifieke context van het werkplekleren in ziekenhuizen en andere zorginstellingen optimaliseren. Het kan onwennig zijn om sociale veiligheid binnen de (vak)groep te bespreken. Gebruik het zelfevaluatie-instrument als hulpmiddel om het eerste gesprek hierover te faciliteren, om afspraken te maken, en elkaar aan te spreken. Dit kan bijvoorbeeld als vast onderdeel van de kwaliteitscyclus, bij signalen van onveiligheid, of voor intrinsiek gemotiveerde groepen die met elkaar doorlopend werken aan verbetering. Lees meer over het zelfevaluatie-instrument:

Trainingsaanbod

Versterk een veilig werk- en leerklimaat met één van de trainingen van De Academie voor medisch specialisten. Als medisch specialist, aios, of anios ben je onderdeel van verschillende samenwerkingsrelaties. Elke samenwerking kent zijn eigen dynamiek. Iedereen kan die samenwerking anders ervaren en dat is van invloed op het werk- en leerklimaat van een organisatie. Bekijk welke trainingen De Academie hierover aanbiedt.

Deze trainingen kunnen ook op maat en incompany worden aangeboden binnen jouw opleidingsinstelling. Neem dan contact op met De Academie

Ondersteuningsmateriaal veilig opleidingsklimaat

Er zijn verschillende andere hulpmiddelen die je in je werk als medisch specialist of tijdens de opleiding kunnen helpen op het gebied van een veilig opleidingsklimaat. Bekijk ook eens een van deze documenten.

dialoog