Beschikbaar: Zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat

De Federatie Medisch Specialisten heeft op haar website het Zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat gepubliceerd. Het instrument is een product van de werkgroep Veilig opleidingsklimaat en is een hulpmiddel om de ervaren sociale veiligheid binnen een opleidingsgroep gezamenlijk te evalueren en afspraken te maken over concrete verbeteracties. De bijbehorende toolbox biedt opleidingsgroepen handvatten om zelfstandig alle stappen van het zelfevaluatie-traject te doorlopen.

Sociale veiligheid is essentieel voor een goed en gezond opleidingsklimaat. Uit ervaring blijkt echter dat vaak een drempel wordt ervaren om dit onderwerp te bespreken en sociale veiligheid in bredere zin te evalueren en optimaliseren. Om het gesprek op gang te brengen, is nu het zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat ontwikkeld. Met dit instrument wordt de sociale veiligheid met behulp van een veiligheidsladder geëvalueerd en in kaart gebracht. Dit kan bijvoorbeeld als vast onderdeel van de kwaliteitscyclus, bij signalen van onveiligheid of voor iedere groep die met elkaar wil werken aan verbetering van het opleidingsklimaat.

Veiligheidsladder zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat
Veiligheidsladder zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat

 

Werkgroep Veilig opleidingsklimaat

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een opleiding, is een veilig opleidingsklimaat. Dit geldt zeker ook voor de medische vervolgopleidingen waarin een aios zich vrij moet kunnen voelen om wensen en problemen over zijn opleiding te bespreken. Daarom heeft de Federatie in 2022 de werkgroep Veilig opleidingsklimaat opgericht. Het doel van de werkgroep: bijdragen aan het verbeteren én structureel waarborgen van een veilig opleidingsklimaat in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Er bleek behoefte te zijn aan concrete instrumenten om dit onderwerp in een veilige setting bespreekbaar te maken. Het Zelfevaluatie-instrument veilig opleidingsklimaat helpt om dit gesprek te faciliteren.

Zelf aan de slag met het Zelfevaluatie-instrument of meer weten over een veilig opleidingsklimaat? Bekijk de pagina Veilig opleidingsklimaat.

Meer instrumenten

Gerelateerde trainingen