Netwerkgeneeskunde

Netwerkgeneeskunde is zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Het is volgens de Federatie Medisch Specialisten een goede, zo niet de beste manier om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Niet voor niets is netwerkgeneeskunde een van de vier pijlers van het visiedocument Medisch Specialist 2025.

Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Medisch specialisten die werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde, dus vanuit een netwerk, zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis. Netwerkgeneeskunde is bijvoorbeeld dat medisch specialisten op meerdere locaties werken, soms in de tweede en in de derde lijn. Maar medisch specialisten werken vanuit het principe van netwerkgeneeskunde ook vaker met e-health, en communiceren bijvoorbeeld dus via beeldbellen met hun patiënten en collega’s. 

Juiste zorg op de juiste plek

Volgens de Federatie Medisch Specialisten is netwerkgeneeskunde een van de beste manieren om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt - verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie namelijk te beperkt. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe. 

Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Medisch specialisten die werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde, dus vanuit een netwerk, zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis. Netwerkgeneeskunde is bijvoorbeeld dat medisch specialisten op meerdere locaties werken, soms in de tweede en in de derde lijn. Maar medisch specialisten werken vanuit het principe van netwerkgeneeskunde ook vaker met e-health, en communiceren bijvoorbeeld dus via beeldbellen met hun patiënten en collega’s.

Juiste zorg op de juiste plek

Volgens de Federatie Medisch Specialisten is netwerkgeneeskunde een van de beste manieren om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt – verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie namelijk te beperkt. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe.

Voorbeelden

Netwerkgeneeskunde is niet alleen een middel om juiste zorg op de juiste plek te realiseren omdat het de patiënt centraal zet. Het kan ook doelmatige zorg opleveren: dezelfde, zo niet betere kwaliteit van zorg die minder kost. Een voorbeeld is Claudicationet, een netwerk van vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten rondom patiënten met ‘etalagebenen’, pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader. Deze patiënten komen via het netwerk snel in contact met een gespecialiseerde fysiotherapeut die hen verder helpt. Dotteren, à 6.000 tot 8.000 euro, met risico op complicaties en vaak nog een tweede keer dotteren tot gevolg, komt veel minder vaak voor.

Visie 2025

Netwerkgeneeskunde is een van de vier pijlers van het visiedocument Medisch Specialist 2025. Onze ambitie is dat in 2025 de medisch specialist onderdeel is van een netwerk rondom de patiënt. Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel. En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn.

Lees meer over netwerkgeneeskunde in ons visiedocument