Interview: Passende zorg bij kinderen met overgewicht

In het kader van 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek interviewt de Federatie kinderarts en medisch coördinator Annejet Plaisier over het programma GO! Gezond Onderweg van het Rijnstate in Arnhem. Binnen dit programma zijn inmiddels 700 kinderen met ernstig overgewicht begeleid naar een gezonde leefstijl. ‘Een mooi voorbeeld van passende zorg omdat verschillende zorg- en hulpverleners in de wijk samenwerken om kind en gezin de juiste zorg op de juiste plek te geven’, aldus Plaisier.

Het programma is inmiddels in vijf gemeenten in Gelderland uitgerold en is zo succesvol dat de aanpak per 2024 door zorgverzekeraars wordt vergoed. Kinderen worden met hun gezin minimaal 2 jaar lang gecoacht door een kindergezondheidscoach, samen met bijvoorbeeld fysiotherapeuten en diëtisten. Plaisier is het aanspreekpunt voor de kindergezondheidscoach en geeft medisch advies in de multidisciplinaire overleggen: ‘Ik denk dat het voor artsen leerzaam kan zijn om een rol te hebben in een maatschappelijk project als GO!. Ik heb zelf veel meer inzicht gekregen in de achtergronden van deze kinderen en de gezinssituaties waarin zij opgroeien. Denk aan schuldenproblematiek, het ontbreken van structuur of de rol van grootouders in de opvoeding. Ook had ik er geen weet van dat veel kinderen het fijn vinden om te sparren met jongerenwerkers in hun buurt. Het is dus belangrijk om ook deze mensen tot je netwerk te rekenen als je een programma als GO! uitrolt.’ 

Lees het interview