Platform Oncologie-SONCOS publiceert Normeringsrapport 2023

Door technische innovaties, wetenschappelijke inzichten en ervaringen in de dagelijkse praktijk is de oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom herziet het platform Oncologie-SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten elk jaar het Normeringsrapport. Deze normen zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke verenigingen. Naast een tumorspecifiek deel beschrijft het rapport de eisen van een oncologisch centrum en oncologienetwerken. 

De belangrijkste wijziging in deze elfde versie van het Normeringsrapport betreft de toevoeging van normen voor het structureren van een multidisciplinair overleg (MDO). Alle algemene normen voor een MDO zijn nu gegroepeerd weergegeven. De belangrijkste tumorspecifieke wijziging betreft de toevoeging van normen voor mesothelioom van de long. Daarnaast is in de bijlagen opgenomen: 

  • een nieuwe versie van het NVRO-normendocument ‘Kwaliteitsnormen Radiotherapie in Nederland’ (bijlage H)
  • AYA-zorg de rol van verpleegkundigen duidelijker geformuleerd (bijlage I)  
  • de aangepaste criteria van de NVMO over combinatietherapie immunotherapie (bijlage L)

Een Engelse versie van het Normeringsrapport is binnenkort beschikbaar. 

Passende zorg

De normen voor regionale oncologienetwerken en tumortypenetwerken vormen een goede basis voor de verdere ontwikkeling van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker, een van de thema’s in het Integraal Zorgakkoord.  

Oproep

Het platform Oncologie-SONCOS herziet jaarlijks het normeringsrapport op basis van de inbreng van de wetenschappelijke verenigingen. Het platform nodigt dan ook alle medisch specialisten uit om via de eigen wetenschappelijke vereniging mee te denken over de veranderingen in de oncologische zorg die op ons afkomen en voorstellen voor aanpassingen en/of wijzingen voor het volgende rapport in te dienen.  

Download het Normeringsrapport 2023