Loopbaanmonitor

De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten is een tweejaarlijks grootschalig onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. Het onderzoek bestaat uit meer dan 50 vragen over onder andere de werkvorm, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden, werkplezier en tevredenheid. Op de speciale website www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl kun je alles zien.  

De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). Wij vinden het belangrijk dat (toekomstig) medisch specialisten gemotiveerd en met plezier naar hun werk kunnen gaan, zich kunnen blijven ontwikkelen en voldoende carrièreperspectief hebben. Met de loopbaanmonitor willen we inzicht krijgen in de loopbaanontwikkeling van alle (toekomstig) medisch specialisten binnen de Nederlandse zorg, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in kaart brengen.

De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). Wij vinden het belangrijk dat (toekomstig) medisch specialisten gemotiveerd en met plezier naar hun werk kunnen gaan, zich kunnen blijven ontwikkelen en voldoende carrièreperspectief hebben. Met de loopbaanmonitor willen we inzicht krijgen in de loopbaanontwikkeling van alle (toekomstig) medisch specialisten binnen de Nederlandse zorg, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in kaart brengen.

Nulmeting

Tussen 8 februari 2022 en 18 maart 2022 is de eerste loopbaanmonitor uitgezet onder 7000 aios en 23.000 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. Met 10.810 respondenten is dit onderzoek representatief. Wij zien dit eerste onderzoek als een nulmeting, want de loopbaanmonitor wordt elke twee jaar herhaald om ontwikkelingen en knelpunten tijdig te signaleren, te objectiveren en oplossingen aan te dragen. 

Resultaten

De resultaten van de loopbaanmonitor in 2022 zijn met ondersteuning van onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl geanalyseerd. Uit deze eerste loopbaanmonitor blijkt dat 96% van de Nederlandse aios en medisch specialisten trots is op het werk, en 92% enthousiast is over zijn of haar baan. 89% van de respondenten is (zeer) tevreden over de samenwerking met directe collega’s. Uit de resultaten komen ook enkele breed gevoelde knelpunten naar voren, zoals ontevredenheid over de werkdruk en de balans tussen het werk en privéleven (beide 26%). 

Website

Op www.loopbaanmonitomedischspecialisten.nl kun je de uitkomsten inzien van 10.421 respondenten die meededen aan het eerste onderzoek in 2022. De resultaten zijn weergegeven aan de hand van 7 thema’s en je kunt zelf selecteren op werksituatie, leeftijd, geslacht, specialisme en type instelling. Van de 32 specialismen kun je filteren op 23 specialismen; van de overige 9 specialismen hebben te weinig respondenten meegedaan voor een representatieve weergave. 
 
Bekijk alle resultaten op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl

Bekijk ook